Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Mimoriadnu zľavu „EARLY BIRD BONUS“ vo výške 2 000,- EUR zo študijného poplatku je možné získať do 15. apríla 2017 za skoré podanie záväznej prihlášky do programu Profesionálne MBA Automobilového priemyslu, ktorý je spoločným projektom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Technische Universität Wien a akreditovaný agentúrou FIBAA. Školné 20 000,- EUR tak bude pri včasnom prihlásení znížené na 18 000,-  EUR. Pre každého študenta je možné uplatniť  zľavu len raz. Ďalšie zníženie školného nie je možné.

Program sa otvorí dňa 18. októbra 2017 pre účastníkov z viacerých krajín Európy aj sveta po deviaty krát od r. 2009. Toto špecializované manažérske vzdelávanie  ponúka kvalitné prednášky uznávaných lektorov a expertov z Európy v oblastiach ako sú riadenie, organizačné správanie a manažment ľudských zdrojov, európske a medzinárodné obchodné právo,  podnikové financie, marketingové stratégie, komunikačné zručnosti a i. Súčasťou štúdia sú diskusie o budúcich trendoch s top predstaviteľmi spoločností, riešenie prípadových štúdií (case studies) a interdisciplinárnych projektov k aktuálnym a praktickým témam automobilového priemyslu a exkurzie priamo v OEM na Slovensku a Rakúsku.


Pre viac informácií navštívte stránku http://automotive.stuba.sk, alebo domovskú stránku programu v angličtine http://automotive.tuwien.ac.at.

Pozývame Vás tiež vytvoriť si bližší obraz o štúdiu priamo na stránke Ohlasy študentov zo Slovenska,  alebo na základe dokumentácie a postrehov absolventov zaznamenaných na Videách.

Zľava 10% školného na program Professional MBA Automotive Industry pri skorom prihlásení


Predchádzajúce správy a informácie o programe Professional MBA Automotive Industry nájdete v Prehľade aktualít AMBA.