Prejsť na obsah
Výskum

Virtuálne laboratórium pneumatických a elektropneumatických systémov
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     KTZS/UVSM
Kontaktná osoba: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Kontakt:               0918 646 040
e-mail:                 peter.kostal@stuba.sk

Charakteristika:

Laboratórium je zamerané na výskum a výučbu princípov pneumatických a elektropneumatických systémov používaných v oblasti mechanizácie a automatizácie v priemysle. Laboratórium je vybavené výpočtovou technikou, ktorá umožňuje simulovať a odskúšať navrhnuté pneumatické a elektro-pneumatické (logické) obvody rôzneho druhu v odborných predmetoch Mechanizácia a automatizácia, Teória automatov a Montážne stroje a zariadenia.

 

Projekty:

KEGA 3/5211/07 – Tvorba a budovanie virtuálneho laboratória pneumatických a elektropneumatických systémov riadenia

 

Publikácie:

Košťál, Peter - Mudriková, Andrea: Virtual laboratory and e-learning. - registrovaný: Scopus, IEEE. In: ICCAE 2010 : The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering. Singapore, February 26-28, 2010. - Singapore : IEEE, 2010. - ISBN 978-1-4244-5585-0. - S. 647-650

Velíšek, Karol - Košťál, Peter: Pneumatics and Electro-pneumatic Control Laboratory. - registrovaný: Web of Science, Scopus, IEEE. In: IC4E 2010 : International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning. Sanya, China, January 22-24, 2010. - Sanya : IEEE Computer Society, 2010. - ISBN 978-0-7695-3948-5. - S. 651-654

Košťál, Peter - Mudriková, Andrea - Cagáňová, Dagmar: The Virtual Laboratory of Program Control. - registrovaný: Web of Science, Scopus. In: ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA2010) : Turkey, Istanbul, July 12-14, 2010. - : ASME, 2010. - ISBN 978-0-7918-3877-8. - S. 1-9

 

Fotografie:


Obr. 1: Pohľad na učebňu  Virtuálneho laboratória


Obr. 2: Práca vo Virtuálnom laboratóriu