Prejsť na obsah
Výskum

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov:

 

Realizované projekty:

Názov

Od

Do

Druh

Garant

 Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach. (ITMS 26240120007)

2009

2011

OP VaV

J. Híveš

 Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach -- Etapa II. (ITMS 26240120021)

2010

2012

OP VaV

J. Híveš

 Dekontaminácia chemických otravných látok pomocou ekologických oxidantov Fe(IV) a Fe(VI) (CBP.EAP.CLG 983119)

2008

2009

NATO

J. Híveš

 Elektrochémia železanov v prostredí roztavených solí (1/0579/10)

2010

2011

VEGA

J. Híveš

 Elektrochemické oxidačno-redukčné procesy na kovových materiáloch. (1/0985/12)

2012

2014

VEGA

J. Híveš

 Elektrochemické vylučovanie lantánu z fluoridových tavenín. (APVT-20-000204)

2005

2007

APVV

M. Ambrová

 Elektrolytické vylučovanie kovov pulzným prúdom. (1/0535/08)

2008

2010

VEGA

P. Fellner

 Elektrolytické vylučovanie žiaruvzdorných kovov a syntéza ich zlúčenín z taveninových elektrolytov. (Od štruktúry tavenín k mechanizmu syntézy a praktickým aplikáciám). (SK-UA-01206)

2006

2007

SR - Ukrajina

P. Fellner

 Charakterizácia povrchov elektrolyticky vylúčených povlakov žiaruvzdorných kovov. (Ukr/SR/STU/08 )

2008

2008

SR - Ukrajina

V. Danielik

 Chemické a elektrochemické reakcie zlúčenín síry pri elektrolytickej výrobe hliníka. (1/2108/05)

2005

2007

VEGA

P. Fellner

 Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. (26240220178)

2011

2014

OP VaV

J. Híveš

 Koncepcia dvojstupňovej "transmutácie". Dopracovanie koncepcie úprav jadrového paliva a palivového cyklu. (ČÚ 02, E 02.02.01, E 02.02.02)

2003

2005

Štátny program

P. Fellner

 Korózia kovových materiálov v anorganických taveninách. (1/0588/11)

2011

2013

VEGA

V. Danielik

 Nečistoty v hliníku. Termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v elektrolyte a na fázovom rozhraní hliník - tavenina. (1/9426/02)

2002

2004

VEGA

P. Fellner

 Pokovovanie prírodných a syntetických diamantov molybdénom, volfrámom a ich karbidmi z iónových tavenín.

2010

2011

SR - Ukrajina

V. Danielik

 Použitie pulznej techniky na prípravu kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch (1/2109/05)

2005

2007

VEGA

M. Chovancová

 Príprava a použitie železanov na zabezpečenie kvality vody. (EST.CLG 979931)

2003

2005

NATO

J. Híveš

 Príprava a vlastnosti kompozitných a zliatinových povlakov na kovových materiáloch. (1/9425/02)

2002

2004

VEGA

M. Chovancová

 Vylučovanie vrstiev karbidov volfrámu a molybdénu na polovodičových materiáloch v prostredí iónových tavenín. (SK-UA-0012-07)

2008

2009

SR - Ukrajina

P. Fellner

 Výskum technológií spracovania dolomitu a magnezitu na hydroxid horečnatý, oxid horečnatý a uhličitan vápenatý. (APVV-0203-07)

2008

2010

APVV

P. Fellner

 Výskum technológií výroby vysokočistých tuhých hnojivových komponentov pre závlahové a hydroponické aplikácie. (APVV-0387-10)

2011

2013

APVV

P. Fellner

 Využitie odpadového vápenného mlieka z výroby acetylénu na výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého pre priemyselné aplikácie. (VMSP-P-0088-09)

2009

2011

Program VMSP

P. Fellner

 Železany - termodynamika a kinetika chemických a elektrochemických reakcií v tavenine a na fázovom rozhraní elektróda-elektrolyt (1/2476/05)

2005

2007

VEGA

J. Híveš