Prejsť na obsah
Výskum

Termo-Hygro-Fyzikálne Laboratórium
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav: 
Kontaktná osoba: 
Kontakt:
e-mail: 

Katedra fyziky 
RNDr. Peter Šín, PhD.
tel. 02-5927 4484, 0949 728 789
peter.sin@stuba.sk
 

Charakteristika:

 1. Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie transportu kontaminantu s adsorpciou v poréznych médiách
   
 2. Experimentálne vyšetrovanie   termofyzikálnych, hygrických, a elektrických vlastností stavebných poréznych materiálov
   
 3. Modelovanie transportných vlastností chalkogenidných skiel a experimentálne vyšetrovanie ich elektrických a optických vlastností 

 

Projekty:

 • Study of relaxation mechanisms in composites with special fillings on the basis of carbon (2013-2015, BOŠÁK, O.) VEGA 1/0356/13 

 • Quantification of radiation damage of composite materials for thermonuclear fission reactors (2013-2016, DOMANKOVÁ, M.) VEGA 1/0402/13 

 • Special glasses for optoelectronics, non-linear optics and fiber optics (2014-2015,LABAŠ, V.) APVV: SK-CZ-2013-0182 

 • Characterization of selected special glasses (2014-2015, LABAŠ, V.) APVV: SK-FR-2013-0007 

 • Hygric Deformation of Building Materials (2013-2015, LUKOVIČOVÁ, J.), VEGA 1/0689/13 

 • Determination of the Physical Characteristics of Infiltration and Contaminant Transport with Adsorption in Porous Media (2010-2014), APVV-0743-10

 

Publikácie

 

Spolupráca

 • Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University Prague, Czech Republic

 • Silesian University of Technology, Gliwice, Poland 

 • Faculty of Civil Engineering, Technical University, Brno, Czech Republic 

 • Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the ASCR, Prague, Czech Republic 

 • Cracow University of Technology, Poland Military University of Technology, Warsaw, Poland 

 • Katholieke Universiteiteit Leuven, Belgium 

 • University of Rennes, France 

 • Academy of Science of Czech Republic, Prague

 

Fotografie:

transient meraci system
Obr.1: Transient merací systém termofyzikálnych veličín

meranie dilatacii
Obr. 2: Meranie vlhkostných a teplotných dilatácií