Prejsť na obsah
Výskum

Papierenské laboratórium
Strojnícka fakulta STU

Ústav:                  Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení
Kontaktná osoba:  doc. Ing. Roman Fekete, PhD.
Kontakt:               02 5296 2454
e-mail:                  roman.fekete@stuba.sk
web stránka:         kchsz.sjf.stuba.sk

Charakteristika:

Toto pracovisko je zamerané na výskum v oblasti spracovanie celulózových materiálov. Jeho činnosť sa zameriava hlavne procesy a návrh zariadení v oblasti:

  • výroby papiera s rôznymi špeciálnymi vlastnosťami a na recykláciu celulózových materiálov
  • ochrany kultúrneho dedičstva so zameraním na ochranu tradičných celulózových nosičov informácií, ako sú knihy, papiere, archívne dokumenty a pod.

V laboratóriu sa nachádza kompletná technológia na úpravu celulózy pred prípravou papieroviny,  zariadenia pre prípravu a úpravu papieroviny a samotný papierenský stroj, so sitovou, lisovacou a sušiacou sekciou.

Okrem neho sa tu nachádza zariadenie vyvinuté pre konzerváciou archívnych hárkov, ktoré bolo vyvinuté v rámci projektu KnihaSK.

Pracovisko úzko spolupracuje s Ústavom polymérnych materiálov FCHPT.

 

Projekty, publikácie, spolupráca:

  • Katuščák, Svetozár - Bakoš, Dušan - Jablonský, Michal - Vizárová, Katarína - Kazíková, Jana - Kosinková, Jana - Szitás, Attila - Reháková, Milena - Hrivnák, Ján - Figedyová, Soňa - Havlínová, Bohuslava - Maková, Alena - Brezová, Vlasta - Tölgyessy, Peter - Hroboňová, Katarína - Lehotay, Jozef - Hanus, Jozef - Fekete, Roman - Hubáček, Zdeněk - Vodný, Štefan - Klvanová, Jana - Cvečková, Ľubica - Varga, Maroš - Harcsová Gundová, L.: Skúšobná prevádzka multifunkčných modelových zariadení UnilabSK a UnisaverSK, príprava podkladov na realizáciu a transfer poznatkov do VŠ vzdelávania : Správa k projektu č. 064-013STU-8/2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3223-9
  • Úloha ŠPVV 85/2004/204-010 - Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR.
  • EUREKA 4958, Development Of New Water Treatment Technologies In The Paper Industry – Towards Zero Effluent Emissions – ZEROEF. [Rozvoj novej technológie úpravy vody v papierenskom priemysle, vedúcej k nulovým emisiám škodlivín – ZEROEF.]

 

Fotografie:

detail papierenskeho stroja
Obr.1: Detail papierenskeho stroja

experimentalne zariadenie na konzervaciu archivnych harkov
Obr.2: Experimentálne zariadenie pre testovanie procesov konzervácie archívnych hárkov