Prejsť na obsah
Výskum

Oddelenie prenosových systémov
Fakulta Elektrotechniky a informatiky STU

Katedra/ústav:      Ústav telekomunikácií
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Kontakt:               +421 2 6827 9609
e-mail:                  p.farkas@ieee.org
web stránka:         http://www.ut.fei.stuba.sk/

Charakteristika:

Pracovisko sa zaoberá sa problematikou sofistikovaných prenosových techník vrátane kódovania pre komunikačné systémy budúcich generácií.

Pracovisko úzko spolupracuje na rôznych projektoch  s partnermi  nielen z Európy ale aj z USA a Austrálie.

Za dosiahnuté výsledky získali pracovníci viaceré ocenenia. Napríklad v roku 2004   Werner von Siemens Excellence Award za výskumnú prácu.

 

Projekty:

NEXWAY (Network of Excellence in Wireless Applications and Technology) FP 5 IST (Information Society Technologies) 2001- 37944 financovaný EC

CRUISE (Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments) FP6 IST-2005- 4-027738 financovaný EC

 

Publikácie:

FÍZEĽ, Peter, FARKAŠ, Peter.  New [52, 18, 16] linear binary block code. In: IEEE Transactions on Information Theory. 2011, roč. 57, č. 4, s. 2252-2253. ISSN 0018-9448

JANOŠOV, Martin, HUSÁK, Martin, FARKAŠ, Peter, ARMADA, Ana Garcia. New [47, 15, 16] linear binary block code. In: IEEE Transactions on Information Theory. 2008, roč. 54, č. 1, s. 423-424. (25%). ISSN 0018-9448

YASSINE, Ahmad, FARKAŠ, Peter, One hybrid ARQ for broadcasting or multicasting in wireless erasure channel, Telecommunications systems, (Springer), vol. 47, 2011, ISSN: 1018-4864, (DOI) 10.1007/s11235-011-9519-z 

T. Páleník, P. Farkaš, Exploiting cyclic prefix redundancy in OFDM to improve performance of Tanner: graph based decoding. Analog integrated circuits and signal processing, (2011)  Springer, vol. 69, no. 2-3, pp. 143-152, ISSN 0925-1030, (DOI) 10.1007/s10470-011-9662-1

PÁLENÍK, Tomáš,  FARKAŠ, Peter. Exploiting redundancy in an OFDM SDR receiver.  In: International Journal of Digital Multimedia Broadcasting, vol. 2009, Article ID 194148, doi.10.1155/2009/194148.   ISSN: 1687-7578, E-ISSN: 1687-7586

IANCU, Daniel, GLOSSNER, John, FARKAŠ, Peter,  SIMA, Miha, MCGUIRE, Michael. Software-Defined Radio and Broadcasting. In: Special Issue Guest Editors, International Journal of Digital Multimedia Broadcasting, Hindawi, 2009. ISSN: 1687-7578, E-ISSN: 1687-7586

 

Spolupráca:

V spolupráci so SIEMENS PSE Slovakia oddelením MSS sa podarilo presadiť do Technický špecifikácií ETSI TS 125 427 V6.4.0 (2005-09) (3GPP TS 25.427 version 6.4.0 Release 6) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iur/Iub interface user plane protocol for DCH data streams  kód určený na detekciu chýb. Konkrétne sa jednalo o návrh CRC polynómu 11. stupňa pre ochranu hlavičky rámca protokolu E-DCH.

 

Fotografie:


Ilustrácia spolupráce s praxou: Ing. Martin Rakús, PhD. prednáša na kurze organizovanom IEEE o nových moduloch a experimentoch, ktoré vyvinul v spolupráci s Emona Instruments Pty Ltd, Camperdown, NSW, Australia