Prejsť na obsah
Výskum

Laboratória Oddelenia anorganickej chémie

_____

Názov laboratória:  Syntetické laboratórium číslo 532
Fakulta:                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:          Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:      Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Kontakt:                   02-5932 5186
e-mail:                      ivan.salitros@stuba.sk

Charakteristika:
Chemické syntetické laboratórium na prípravu nových anorganických a koordinačných zlúčenín.

Projekty: VEGA, APVV, DAAD, COST

_____

Názov laboratória: Spektrálne laboratórium číslo 533
Fakulta:                  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:        Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:    Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
Kontakt:                 02-5932 5209, 02-5932 5300
e-mail:                    peter.segla@stuba.sk
web stránka:           http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2865


Charakteristika:
V laboratóriu sa merajú infračervené a elektrónové spektrá koordinačných zlúčenín.

Projekty: VEGA, APVV, DAAD, COST

____

Názov laboratória: Syntetické laboratórium číslo 534  
Fakulta:                  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:         Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:     Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Kontakt:                  02-5932 5625
e-mail:                    iveta.ondrejkovicova@stuba.sk

Charakteristika:
Chemické syntetické laboratórium na prípravu nových anorganických a koordinačných zlúčenín.

Projekty: VEGA, APVV, DAAD, COST

____

Názov laboratória: Syntetické laboratórium číslo 535
Fakulta:                  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:         Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:     Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
Kontakt:                  02-5932 5209, 02-5932 5300
e-mail:                     peter.segla@stuba.sk

Charakteristika:
Chemické syntetické laboratórium na prípravu nových anorganických a koordinačných zlúčenín.

Projekty: VEGA, APVV, DAAD, COST

_____

Názov laboratória:  Syntetické laboratórium číslo 536  
Fakulta:                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:          Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:      Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Kontakt:                   02-5932 5186
e-mail:                      jan.moncol@stuba.sk

Charakteristika:
Chemické syntetické laboratórium na prípravu nových anorganických a koordinačných zlúčenín.

Projekty: VEGA, APVV, DAAD, COST

_____

Názov laboratória:  Syntetické laboratórium číslo 537    
Fakulta:                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:         Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:     Doc. Ing. Dušan Valigura, PhD.
Kontakt:                  02-5932 5726
e-mail:                     dusan.valigura@stuba.sk

Charakteristika:
Chemické syntetické laboratórium na prípravu nových anorganických a koordinačných zlúčenín.

Projekty:  VEGA, APVV, DAAD, COST

_____

Názov laboratória:  Kalorimetrické laboratórium číslo 538 
Fakulta:                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:         Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:     Doc. Ing. Blažena Papánková, PhD.
Kontakt:                  02-5932 5614
e-mail:                     blazena.papankova@stuba.sk
web stránka:            http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2890

Charakteristika:
V laboratóriu sa merajú termické vlastnosti nových koordinačných zlúčenín.

Projekty: VEGA, APVV, DAAD, COST

_____

Názov laboratória:  Laboratórium elementárnej analýzy číslo 539 
Fakulta:                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:         Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:     Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.
Kontakt:                  02-5932 5209, 02-5932 5300
e-mail:                     peter.segľa@stuba.sk
web stránka:            http://www.fchpt.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2864

Charakteristika:
V laboratóriu sa stanovujú obsahy C, H, N, S a O v nových koordinačných zlúčeninách.

Projekty: VEGA, APVV, DAAD, COST

_____

Názov laboratória:  RTG laboratórium číslo 441  
Fakulta:                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:         Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:     Doc. Ing. Vladimír Jorík, PhD.
Kontakt:                  02-5932 5629
e-mail:                     vladimir.jorik@stuba.sk

Charakteristika:
V laboratóriu sa merajú difrakčné záznamy  monokryštálov (monokryštálová difrakčná analýza; monokryštálový difraktometer SIEMENS).

Projekty: VEGA, APVV, DAAD, COST

_____

Názov laboratória:  RTG laboratórium číslo 443 
Fakulta:                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:         Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:     Doc. Ing. Vladimír Jorík, PhD.
Kontakt:                  02-5932 5629
e-mail:                     vladimir.jorik@stuba.sk

Charakteristika: 
V laboratóriu sa merajú difrakčné záznamy práškových kryštalických vzoriek (prášková difrakčná analýza; práškový difraktometer PHILIPS).

Projekty: VEGA, APVV, DAAD, COST

_____

Názov laboratória:  Magnetochemické laboratórium číslo S33  
Fakulta:                   Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Katedra/ústav:         Oddelenie anorganickej chémie
Kontaktná osoba:     RNDr. Ľubor Dlháň, PhD.
Kontakt:                  02-5932 5241, 02-5932 5618
e-mail:                     lubor.dlhan@stuba.sk

Charakteristika: 

V laboratóriu sa merajú magnetické susceptibility magneticky aktívnych zlúčenín.

Projekty:  VEGA, APVV, DAAD, COST

_____

Projekty a granty: 

 

Komplexy kovov pre biologické procesy. (1/0353/08)
 Garant: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.

2008

2010

VEGA

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Koordinačné zlúčeniny ako multifunkčné nanoobjekty. (Nem/SR/FCHPT1/08 )
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2008

2008

SR - Nemecko

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Magnetizmus kobaltnatých komplexov - D-korelácie. (DAAD 3/2008)
 Garant: doc. Ing. Blažena Papánková, PhD.

2008

2009

DAAD

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín. (VVCE-0004-07)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2008

2011

Program VVCE

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Magnetoštruktúrne korelácie pre parametre štiepenia v nulovom poli.
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2010

2011

Program des Projektbezogenen Personeustauschs /PPP/

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Magnetoštruktúrne korelácie v molekulovom magnetizme. (DAAD 2/2005)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2006

2007

DAAD

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Magnetoštruktúrne korelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch. (APVT 20-005204)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2005

2007

APVV

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Magnetoštruktúrne vzťahy pre nové látky a materiály. (Nem/Slov/DAAD/Darm05)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2005

2008

Dohoda STU

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Magnetotepelné vlastnosti nových nízkorozmerných magnetických materiálov. (APVV-0006-07)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2008

2010

APVV

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Modelovanie fotoprepínateľných molekulových magnetických materiálov. (SK-FR-00906)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2006

2007

Štefánik

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Molekulová elektrónová multistabilita. (RE 1627/1-1)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2002

2007

-- Iný medzinárodný --

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Molekulový magnetizmus komplexov prechodných kovov. (1/0052/11)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2011

2013

VEGA

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Multifunkčné anorganické materiály zložené z koordinačných zlúčenín (COST-0006-06)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2007

2009

APVV

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch. (APVV-0132-11)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2012

2015

Všeobecná výzva

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Nové komplexy bioligandov, ich príprava, štruktúra, vlastnosti a aplikácie. (1/2452/05)
 Garant: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.

2005

2007

VEGA

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Nové magnetické materiály. (Nem/Slov/DAAD/CH)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2002

2004

Bilaterálna spolupráca

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Nové magnetické materiály na báze koordinačných zlúčenín. (1/0213/08)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2008

2010

VEGA

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Nové supramolekulové zlúčeniny na báze komplexov vybraných prechodných prvkov (1/0562/10)
 Garant: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.

2010

2011

VEGA

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (APVV-0014-11)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2012

2015

Všeobecná výzva

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Príprava a štúdium nových ?malých molekúl? s vopred očakávanou štruktúrou a vlastnosťami. (1/4454/07)
 Garant: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.

2007

2009

VEGA

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Stanovenie CHNS a O vo vzorke 3HD921-0592 (29072)
 Garant: prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

2009

2009

-- Iný domáci --

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Stanovenie organického uhlíka (29073)
 Garant: prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

2009

2009

-- Iný domáci --

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Stanovenie uhlíka v škváre (29011)
 Garant: prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

2009

2009

-- Iný domáci --

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain. (CM1103)
 Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

2011

2015

COST

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Štúdium manganatých a meďnatých komplexov s dusíkatými ligandami.
 Garant: Ing. Danica Čechová

2012

2013

-- Iný domáci --

OACh ÚATM FCHPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štúdium zloženia, štruktúry a vlastností komplexov Cu(II) a Fe(III) s fluorovanými biomolekulami v tuhej fáze a v roztokoch. (SK-HU-0001-08)
 Garant: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc.

2009

2010

SR - Maďarsko

OACh ÚATM FCHPT

 

 

Koordinačné polyméry prechodných kovov s pórovitými metalo-organickými sieťami ako nové funkčné materiály.
 Garant: prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

2013

2015

 

OACh ÚATM FCHPT

 

Koordinačné zlúčeniny medi, ako prostriedok sledovania transportných dejov v biologických systémoch s využitím

izotopu 64Cu
 Garant: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.

2013

2016

 

OACh ÚATM FCHPT

  

Medzinárodná spolupráca:

   Materials Science, University of Technology, Darmstadt, Germany
Nové kryštálové, molekulové, elektrónové a magnetické štruktúry s funkčnými vlastnosťami

  Institute of Inorganic Chemistry, Johannes-Guttenberg-University, Mainz, Germany
Molekulová elektrónová multistabilita

  Institute of Applied Synthetic Chemistry, Vienna University of Technology, Vienna, Austria
Koordinačné zlúčeniny so zaujímavými magnetickými vlastnosťami

  Institute of Inorganic and Physical Chemistry, University of Technology, Darmstadt, Germany
Nové kryštálové, molekulové, elektrónové a magnetické štruktúry s funkčnými vlastnosťami

  Department of Chemistry, University of Puerto Rico, San Juan, USA
Magnetizmus viacjadrových koordinačných zlúčenín a klastrov

  Institute of Solid State Chemistry, Faculty of Chemical Technology, Prague, Czech Republic
RTG analýza monokryštálov a práškov

  York University, Toronto, Canada
RTG analýza prechodných a neprechodných atómov kovov

  University of Helsinki, Helsinki, Finland
RTG analýza zlúčenín v tuhej fáze

  Department of Chemistry, University of Jyväskylä, Yyveskilää, Finland
RTG analýza zlúčenín v tuhej fáze

  Wroclaw University, Wroclaw, Poland
Magnetické vlastnosti zlúčenín v tuhej fáze

  Okayama University, Okayama, Japan
Syntéza a magnetické vlastnosti zlúčenín v tuhej fáze

  Aoyama Gakuin University, Tokyo Japan
Schiffove zásady a chémia komplexov medi

  Kwansei Gakuin University, Osaka, Japan
Magnetické a spektrálne vlastnosti zlúčenín v tuhej fáze

  Ochanomizu University, Tokyo, Japan
Výmenné pobyty doktorantov


Fotografie:


FlashEA 112 - automatický elementárny analyzátor


FTIR spektrometer


Kalorimeter


Kalorimetrické laboratórium