Prejsť na obsah
Výskum


mikrostruktura alfa mosadzeMetalografické laboratórium        
Strojnícka fakulta STU

Katedra/ústav:            Ústav technológií a materiálov
Kontaktná osoba:        prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Kontakt:                     02-4445 5087
e-mail:                        pavol.svec@stuba.sk
web stránka:               http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3039 


Charakteristika:

Laboratórium je zamerané na štúdium vzájomných vzťahov medzi mikroštruktúrou, fázovým zložením a vlastnosťami materiálov. Laboratórium je vybavené zariadeniami na materialografickú prípravu vzoriek brúsením a leštením mechanickým a elektrolytickým spôsobom. V laboratóriu možno vykonávať štúdium mikroštruktúry kovových, keramických, polymérnych a kompozitných materiálov pomocou svetelnej mikroskopie, ktorej súčasťou je obrazová analýza. Mikroskopy Axiomat 40 Mat, NEOPHOT 32 , Epityp, Jenavert

Spolupráca:

Spolupráca s Webasto-Edsha Cabrio Slovakia s.r.o., Analýza štruktúry plastových dielcov, 2011

Spolupráca s Volkswagen Slovakia a.s., Posúdenie porušenia ozubeného venca diferenciálu 02M 409 121 M, 2012

Publikácia:

Švec, P. – Hrnčiar, V. – Gondár, E.: Analýza porušenia martenzitickej antikoróznej ocele. In: 12. medzinárodná konferencia Technológia 2011, CD, s. 162-169

Fotografie:

mikrostruktura alfa mosadze
Obr. 1: Mikroštruktúra tvárnenej alfa mosadze

mikrostruktura plazmoveho nastreku