Prejsť na obsah
Výskum

Laboratória sieťovej akadémie CISCO
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Katedra/ústav:      Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Ing. Dominik Macko, PhD.
Kontakt:                  02-2102 2518
e-mail:                     dominik.macko@stuba.sk
web:                         www.cisco.fiit.stuba.sk


Charakteristika: 

Viacúčelové výskumné a pedagogické laboratórium je určené na výučbu predmetov z oblasti počítačových sietí pre bakalársky aj inžiniersky stupeň štúdia v odbore počítačové inžinierstvo. V rámci výskumu je dostupná technika využívaná aj na praktické experimenty pri riešení záverečných projektov vo všetkých stupňoch štúdia. Súčasne v ňom pôsobí Cisco Networking Academy Program. Pomocou tohto programu študenti získajú potrebné vedomosti a praktické zručnosti pre zloženie skúšky a získanie celosvetovo uznávanej certifikácie Cisco Certified Networking Associate.

Laboratórium využívame aj ako ITC (Instructor Training Centre) pre výučbu inštruktorov Cisco sieťovej akadémie. Vo vzdelávacích programoch tejto akadémie sa ponúka komplexná paleta kurzov, začínajúc základnými a končiac modernými sieťovými technológiami.

Laboratórium je vybavené modernou výpočtovou technikou s pripojením na internet a ďalšími potrebnými komponentmi na praktickú výučbu problematiky počítačových sietí - zariadeniami na prepájanie sietí, ako prepínačmi a smerovačmi. Pre výučbu a testovanie bezdrôtovej komunikácie sú k dispozícii bezdrôtové prístupové body, ako aj bezdrôtové sieťové karty. Všetky tieto zariadenia sú pôvodom najmä od firmy Cisco.

 

Fotografie:


Obr. 1: Pohľad na techniku v miestnosti 1.04


Obr. 1: Pohľad na techniku v miestnosti