Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium vnorených systémov
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

Katedra/ústav:      Ústav počítačových systémov a sietí
Kontaktná osoba: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Kontakt:                 02-2102 2515
e-mail:                    tibor.krajcovic@stuba.sk
web stránka:         www2.fiit.stuba.sk/~tkraj/eslab.htm

Charakteristika: 

Laboratórium je určené na výskum v oblasti vnorených systémov. Vybavenie laboratória umožňuje navrhnúť, implementovať a otestovať aplikácie pre vnorené systémy na báze moderných mikroprocesorov, jednočipových mikropočítačov a softcore procesorov, vrátane aplikácií, pracujúcich v reálnom čase. Je vybavené špecializovanými zariadeniami, ako sú vývojové kity na báze monolitických mikroprocesorov a jednočipových mikropočítačov s architektúrami RISC a CISC, FPGA a CPLD vývojové kity, logické analyzátory, vnútroobvodové a JTAG emulátory, digitálne osciloskopy a ďalšie vývojové prostriedky.

 

Projekty:

 • Úloha č. 1/0822/08 Inteligentné vnorené systémy (IVS). Slovenská grantová agentúra pre vedu. (2008-2010)
 • Projekt Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby, ITMS: 26240120005, Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy (2008-2010)
 • Úloha č. 1/0649/09 Bezpečnosť a spoľahlivosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných sieťach. Slovenská grantová agentúra pre vedu. (2009-2011)
 • Úloha č. VMSP-P-0059-09 Univerzálny modulárny priemyselný počítač. Agentúra na podporu výskumu a vývoja. (2009-2010)
 • Podpora budovania centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II, kód projektu ITMS 26240120029, Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy (2010-2013)
 • Úloha č. 1/1105/11 Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS). Slovenská grantová agentúra pre vedu. (2011-2013)

 

Publikácie:

 • ŠTRBA, A. - KRAJČOVIČ, T. Software Design challenges for self-sustaining Embedded Systems. In PINKER, J. Applied Electronics 2008 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, s. 207--210. ISBN 987-80-7043-654-7.
 • JURIKOVIČ, M. - PIŠTEK, P. - KRAJČOVIČ, T. Remote Control od Cell Phone via Bluetooth Interface by Computer. In ICETA 2008 : 6th International Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. High Tatras, Slovakia, September 11-13, 2008. Košice: Elfa, 2008, s. 117--122. ISBN 978-80-8086-089-9.
 • ABAFFY, J. - KRAJČOVIČ, T.: Latencies in Linux and FreeBSD kernels with different schedulers - O(1), CFS, 4BSD, ULE. In Callaos, N. -- Chu, H. -- Savoie, M. J. -- Tremante, A. -- Zinn, C. The 2nd International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, July 10 - 13, 2009 - Orlando, Florida, USA : Proceedings Volume III. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2009, s. 110--115. ISBN 1-934272-70-1. 
 • POHRONSKÁ, M. - KRAJČOVIČ, T. ARM7 Based Embedded System for Education. In PINKER, J. Applied Electronics 2009 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 9.-10.9.2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 207--210. ISBN 978-80-7043-781-0.
 • POHRONSKÁ, M. - KRAJČOVIČ, T. Implementation of Expert Systems in Embedded and Real-Time Systems. In KOLLÁR JÁN, -- NOVITZKÁ, V. INFORMATICS 2009 : Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics Herľany, Slovakia, November 23.-25, 2009. Department of Computers and Informatics FEI TU of Košice, 2009, s. 259--264. ISBN 978-80-8086-126-1.
 • ABAFFY, J. - KRAJČOVIČ, T. PI-ping - Benchmark Tool for Testing Latencies and Throughput in Operating Systems. In: International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 09), Bridgeport, Connecticut, USA, December 4-12, 2009, Vol.2: Innovations in Computing Sciences and Software Engineering, Sobh, T., Elleithy, K. (Eds.), Dordrecht: Springer, 2010, 490 p., s. 557 – 560. ISBN: 978-90-481-9111-6.
 • POHRONSKÁ, M. - KRAJČOVIČ, T. Fault-tolerant embedded systems with multiple FPGA implemented watchdogs. In KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. -- ROSINOVÁ, D. Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, ISBN 978-80-227-3241-3.
 • HLAVATOVIČ, A. - KRAJČOVIČ, T. Microkernel System as Basis for System Library Based on Generic Components. In KOZÁK, Š. -- KOZÁKOVÁ, A. -- ROSINOVÁ, D. Kybernetika a informatika : Medzinárodná konferencia SSKI SAV, Vyšná Boca, SR, 10.-13.2.2010. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2010, ISBN 978-80-227-3241-3.
 • ABAFFY, J. - KRAJČOVIČ, T. Software support for multiple hardware watchdog timers in the Linux OS. In PINKER, J. Applied Electronics 2010: International Conference. Pilsen, Czech Republic, 8.-9.9.2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 17--19. ISBN 978-80-7043-865-7, IEEE CFP1069A-PRT.
 • POHRONSKÁ, M. - KRAJČOVIČ, T. Embedded Systems with Increased Reliability Using the Multiple Watchdog Timers Approach. In PINKER, J. Applied Electronics 2010: International Conference. Pilsen, Czech Republic, 8.-9.9.2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, s. 273--276. ISBN 978-80-7043-865-7, IEEE FP1069A-PRT.
 • POHRONSKÁ, M. - KRAJČOVIČ, T. FPGA Implementation of Multiple Hardware Watchdog Timers for Enhancing Real-Time Systems Security. In. EUROCON 2011 and CONFTELE 2011, April 27-29, 2011, Lisbon, Portugal, s. 1---4. IEEE ISBN: 978-1-4244-7485-1 
 • POHRONSKÁ, M. - KRAJČOVIČ, T. Embedded System Architecture for Real-time Rulebased Reasoning. In POPOVIC, M. -- VRANIĆ, V. Second Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems, 5-6 September 2011 Bratislava, Slovakia. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011, s. 85--91. ISBN 978-0-7695-4418-2.
 • HARVANOVÁ, V. - KRAJČOVIČ, T. Implementing ZigBee Network in Forest Regions –Considerations, Modeling and Evaluations. In PINKER, J. Applied Electronics 2010: International Conference. Pilsen, Czech Republic, 7.-8.9.2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 149--152. ISBN 978-80-7043-987-6, IEEE CFP1169A-PRT.
 • ABAFFY, J. - BÔŽIK, P. - KRAJČOVIČ, T. Implementation of Watchdog Timers Using D-Bus. In: WCIT-2011 2nd World Conference on Information Technology, 22-27 November, 2011, Antalya/Turkey : Abstract Book. - [s.l.]: Academic World Education & Research Center, 2011. - s. 70
 • Ďuríček, M. – Pohronská, M. – Krajčovič, T. A Hardware Reset Implementation in Multiple FPGA Watchdog System. In Štefan Kozák, Alena Kozáková, Danica Rosinová (Eds.): Proceedings of the International Conference CYBERNETICS AND INFORMATICS 2012, Vydavateľstvo STU, pp. 71--72, ISBN 978-80-227-3642-8.
 • Pohronská, M. – Krajčovič, T. Hardware-accelerated Rule-based Systems for Embedded Platforms. In Štefan Kozák, Alena Kozáková, Danica Rosinová (Eds.): Proceedings of the International Conference CYBERNETICS AND INFORMATICS 2012, Vydavateľstvo STU, pp.69--70, ISBN 978-80-227-3642-8.
 • Ďuríček, M. – Pohronská, M. - Krajčovič, T. Functional Prototype of Multiple Watchdog System Implemented in FPGA. In: In PINKER, J. Applied Electronics 2012: International Conference. Pilsen, Czech Republic, 5.-6.9.2012. Pilsen: University of West Bohemia, September 2012, s. 75--78. ISBN 978-80-261-0038-6, IEEE CFP1269A-PRT.
 • POHRONSKÁ, M. - KRAJČOVIČ, T. Implementation of the Handheld Decision Support System for Agriculture and Home Gardening. In Sobh, Tarek; Elleithy, Khaled (Eds.): Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering, Springer, 2013, pp. 637--646, ISBN 978-1-4614-3557-0.
 • ABAFFY, J. - KRAJČOVIČ, T. Multiple Software Watchdog Timers in the Linux OS. In Sobh, Tarek; Elleithy, Khaled (Eds.): Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering. Lecture Notes in Electrical Engineering, Volume 151, 2013, pp. 759-765, Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-3557-0.
 • ŠTRBA, A. - KRAJČOVIČ, T. Operating System for Wireless Embedded Systems Powered by Energy Harvesters. In Sobh, Tarek; Elleithy, Khaled (Eds.): Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering. Lecture Notes in Electrical Engineering, Volume 151, 2013, pp 331-344, Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-3557-0.
 • Vojtko, M. - Krajčovič, T. Prototype of Modular Operating System for Embedded Applications. In: In PINKER, J. Applied Electronics 2013: International Conference. Pilsen, Czech Republic, 10.-12.9. 2013. Pilsen: University of West Bohemia, September 2013, s. 317--320. ISSN: 1803-7232, ISBN 978-80-261-0166-6, IEEE CFP1369A-PRT.

 

Fotografie:


Celkový pohľad na laboratórium vnorených systémov


Systém pre vnorené aplikácie na báze 32-bitového procesora rodiny x86, vyvinutý v laboratóriu vnorených systémov. Pre systémy rodiny x86 boli v laboratóriu vyvinuté originálne ladiace prostriedky pre reálny aj privilegovaný režim


Vývojový systém pre vnorené aplikácie na báze 32-bitového procesora s architektúrou RISC.
Pre hardvérovú realizáciu vybraných funkcií je systém vybavený programovateľným obvodom typu FPGA.