Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium termickej analýzy
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Kontaktná osoba: Prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Kontakt:              0918 646 041
e-mail:                 karol.balog@stuba.sk


Charakteristika:

V laboratóriu sa nachádza Bezpečnostný kalorimeter SEDEX a spaľovací kalorimeter IKA C4000.

Bezpečnostný kalorimeter SEDEX

 • určený na analýzu bezpečnostných parametrov termicky nestabilných látok
 • teplotný rozsah od izbovej teploty po 400°C, maximálny tlak 150 bar
 • Vnútorný objem štandardnej tlakovej nádoby na vzorku 20ml
 • Vnútorný objem pece kalorimetra  15l, modifikovateľný spôsob merania
 • Citlivosť 0,05°C alebo 0,5 mW/g vzorky
 • Operačné módy:        
  •  DTA – sekvenčná
  •  Izotermická analýza
  •  Termická analýza pri dynamickom ohreve
  •  Termická analýza pri adiabatických podmienkach
  •  Kalorimetria s akcelerovanou rýchlosťou reakcie (ARC)
  •  Izoperibolická termická analýza

IKA C4000

 • Kyslíkový spaľovací kalorimeter s adiabatickým plášťom, pre určovanie spalného tepla a výhrevnosti horľavých látok.

 

Publikácie:

 • Hrušovský, Ivan: Investigation of Self-Heating and Spontaneous Ignition of Oils. - 1st ed. - Dresden : IFW, 2013. - 118 s. - ISBN 978-3-944438-00-9
 • Hrušovský, Ivan - Martinka, Jozef - Chrebet, Tomáš: Evaluation of thermal oxidation of vegetable oils by the means of safety calorimeter SEDEX. - APVV 0057-12. In: European Journal of Environmental and Safety Sciences (EJESS). - ISSN 1339-472X. - Vol. 1, Iss. 1 (2013), s. 13-17
 • Hrušovský, Ivan - Balog, Karol - Martinka, Jozef - Chrebet, Tomáš: Investigation of airflow influence on self-heating process of linseed oil using safety calorimeter SEDEX. - registrovaný: Web of Science, Scopus. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 690-693 : The 4rd International Conference on Manufacturing Science and Engineering (ICMSE 2013), 30 - 31 March 2013, Dalian, China (2013), s. 1340-1344
 • Sirotiak, Maroš - Hrušovský, Ivan: Modelling the ecosystem changes after fires - the differential scanning calorimetry (DSC) approach of soil organic matter transformations. In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 58-62, vol. 2

 

Fotografie:


Obr1:  Bezpečnostný kalorimeter SEDEX


Obr. 2 Spaľovací kalorimeter IKA C4000