Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium spaľovacích motorov
Strojnícka fakulta STU

Katedra/ústav:     Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Kontaktná osoba: doc. Ing. Marián Polóni, CSc.
Kontakt:              02-5729 6300 
e-mail:                 marian.poloni@stuba.sk
web stránka:        http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1914

Charakteristika:

Laboratórium spaľovacích motorov  umožňuje meranie výkonových, ekologických a emisných charakteristík spaľovacích motorov. V laboratóriu je možné merať motory do výkonu 230 kW/10000 min-1, resp. motory do výkonu 400 kW/5000 min-1. Výskumne je laboratórium zamerané na aplikácie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie pre spaľovacie motory, na otázky prípravy zmesi a spaľovania, na ladenia parametrov motorov, na znižovanie emisií spaľovacích motorov včítane znižovania hluku a vibrácií a na otázky elektronického riadenia motorov. Laboratórium slúži aj pre potreby pedagogického procesu najmä v súvislosti s bakalárskymi, diplomovými a dizertačnými prácami študentov.

 

Projekty, publikácie, spolupráca:

Projekty riešené v Laboratóriu spaľovacích motorov:

1.
Názov projektu:               Spaľovacie motory s pohonom na palivá CNG a CNG -vodík.
Grantová schéma:           MŠ SR – VEGA 1/3171/06
Roky realizácie:               2006 - 2008

2.
Názov projektu:               Experimentálne pracovisko pre výskum a vývoj spaľovacích motorov a vozidiel na alternatívne palivá
Grantová schéma:           MŠ SR – Rozvojový projekt
Roky realizácie:               2006 - 2008

3.
Názov projektu:               Automobilový inžinier 21. storočia
Grantová schéma:           Európsky sociálny fond ESF - kód projektu: 13120120130
Roky realizácie:               2005 - 2008

4.
Názov projektu:               Doktorandi pre automobilový priemysel SR
Grantová schéma:           Európsky sociálny fond ESF - kód projektu: 13120200024
Roky realizácie:               2005 - 2008

5.
Názov projektu:               Spaľovacie motory s pohonom na zmes zemného plynu a vodíka
Grantová schéma:           MŠ SR – VEGA 1/0024/09
Roky realizácie:               2009 - 2011

6.
Názov projektu:               Výskum a vývoj mikrokogeneračnej jednotky.
Grantová schéma:           MŠ SR – APVV, č. projektu APVV-0270-06
Roky realizácie:               2007 - 2010

7.
Názov projektu:               Energetické zhodnotenie alternatívnych palív vyrobených z obnoviteľných zdrojov energie v piestových
                                      spaľovacích motoroch
Grantová schéma:           MŠ SR – APVV, č. projektu APVV-0015-12
Roky realizácie:               2013 - 2017

 

Výber publikácií súvisiacich s Laboratóriom spaľovacích motorov:

1)Polóni, M., Winterbone, D.E., Nicols, J.R. : Comparison of Unsteady Flow Calculations in a Pipe by the Method of Characteristics and the Two - step Differential Lax-Wendroff Method. International Journal of Mechanical Sciences, 1987, Vol. 29, No.5, pp.367-378, ISSN: 0020-7403

2) Petrák, P., Polóni, M. : Exhaust System Noise Optimization Using Mathematical Modeling. International conference on computers in engine technology. 1991, 10. –12. Sept., Robinson College Cambridge, UK. Paper No. C430/010 IMechE 1991, pp. 111-117

3) POLÓNI,M., ANTENEH,M.T., DANIŽ,M.: Personal Car Engines Powered by CNG. Journal of KONES Internal Combustion Engines, vol. 10, No. 1-2, pp. 221-228, Warsaw 2003, Poland ISSN 1231-4005

4) Polóni M., Kálman P., Lach J., Smieško Š., Lazar L., Kunc P., Jančošek Ľ.: Micro-cogeneration Unit with Variable–Speed Generator. International Scientific Event “Power Engineering 2010”. May 18-20, 2010, Tatranské Matliare, High Tataras, Slovak Republic. 9th International Scientific Conference: Energy-Ecology-Economy (EEE) 2010. Proceedings on CD, ISBN 978-80-89402-23-6. Paper address: CD/files/Eee/5/4, 22 pages.

5) Marián Polóni, Ján Lach, Andrej Chríbik: RESEARCH AND DEVELOPMENT OF COMBUSTION ENGINE FOR MICRO-COGENERATION UNIT,  Journal of KONES Powertrain and Transport Vol. 19, No. 2 2012, pp. 411-422, September 9-12, Castle RYN, Poland, 2012   ISSN 1231-4005

6) Marián Polóni, Andrej Chríbik, Ján Lach: Energetic Evaluation of Process Gases in Internal Combustion Engine, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, 2012 Seria: TRANSPORT z. 76, Nr 1865, pp. 99-104, Gliwice 2012, Poland, ISSN 0209-3324

7) Andrej Chríbik, Marián Polóni, Ján Lach: Combustion Engine Powered by Mixture of Natural Gas and Hydrogen. MECCA - Journal of Middle European Construction and Design of Cars, pp. 31-36, Volume X, Number 02 2012, ČVUT v Prahe-MECCA, Technická 4, Praha 6, ISSN 1214-0821, Published January 2013   

8) Dizertačné práce riešené v Laboratóriu spaľovacích motorov

  • Anteneh Mohammed Tahir: Emission optimization of a bi-fuel engine powered by compressed natural gas, Dissertation work, Slovak University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Bratislava 2004.
  • Daniž Marcel.: Analýza parametrov spaľovacích motorov 1-D modelmi. Dizertačná práca. Strojnícka fakulta STU v Bratislave. 2010
  • Kálman Peter: Spaľovací motor pre mikrokogeneračnú jednotku. Dizertačná práca. Strojnícka fakulta STU v Bratislave. 2010
  • Chríbik A.: Spaľovací motor s pohonom na zmesi plynov. Dizertačná práca. Strojnícka fakulta STU v Bratislave. 2013

 

Spolupráca s priemyslom

V poslednom období sa v Laboratóriu spaľovacích motorov realizovali experimentálne práce v rámci riešenia spoločných projektov resp. v rámci zmlúv o dielo pre nasledujúce podniky v SR:

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava, Lombardini Slovakia a.s. Martin, LIV Elektra a.s. Bratislava, Pohronské strojárne Hliník nad Hronom, Elteco a.s. Žilina, Elteco-Gen s.r.o Žilina, Engul s.r.o. Martin a Ekom s.r.o. Piešťany.

 

Fotografie:

motor na alternativne paliva
Obr. 1: Motor Z8403 na brzdovom stanovišti Schenck WS-230 s pohonom na alternatívne palivá (zemný plyn, drevný plyn, bioplyn, syntézny plyn)

sutazny motor
Obr. 2. Ladenie parametrov súťažného motora. Diplomová práca. Vystavené na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2012.