Prejsť na obsah
Výskum

trhaci strojLaboratórium skúšok mechanických vlastností
Strojnícka fakulta STU

Katedra/ústav:      Ústav technológií a materiálov
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Pavol  Švec, PhD.
Kontakt:               02-4445 5087
e-mail:                  pavol.svec@stuba.sk
web stránka:         http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3039


Charakteristika:

Vybavenie: 

  • Univerzálny stroj pre skúšky mechanických vlastností a tvárniteľnosť materiálov Instron 1195 s príslušenstvom pre záznam deformácie na vzorke, s komorami pre skúšky za tepla do 200°C a 1100°C.
  • zariadenie pre skúšky stláčaním DP1600, merací systém TIRAvib 514 s výstupom na PC.
  • Univerzálny trhací stroj ZDM 10/90 do 100kN, trhací stroj ZD 20 do 200kN,
  • tvrdomery HPO 250, HPO 300,  ZWICK HV 10, HMO 10u, Emcotest automatic, RB-1, Shore A a D,
  • skúška stálosti povrchu plastických materiálov, rázové kladivo na plastické materiály,
  • Charpy kladivá WPM 150/300, PSd 50/15 a WPM 0,5/4
  • Mikrotvrdomer BUEHLER - IDENTA Met 1105 D, s analyzátorom OMNI Met MHT.

Možnosti využitia:

Stanovovanie pevnosti, ťažnosti, tvrdosti, húževnatosti, tvárniteľnosti, základného pretvárneho odporu a ďalších mechanických a technologických vlastností kovových a nekovových materiálov. Vykonávanie skúšok na ťah (ploché, kruhové tyče, drôty), tlak, 3 a 4 bodový ohyb, lámavosť, strih. Meranie tvrdosti metódou Brinell, Vikers, Rocwell (HRA, HRB, HRC) a Super Rockwell s vyhodnocovaním údajov na počítači. Meranie tvrdosti gumy metódou A a D, vykonávanie skúšok stálosti povrchu plastických materiálov podľa Vicata. Stanovovanie vrubovej húževnatosti pre rôzne materiály v rozsahu teplôt 0 až 300°C. Meranie mikrotvrdosti metódou Vickers a Knoop od zaťaženia 98,07 – 9 807 mN.


Fotografie:

trhaci stroj
Obr. 1: Trhací stroj Inspect Desk 5

mikrotvrdometer
Obr. 2: Mikrotvrdomer Buehler Met 1105 D