Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium sieťových technológií
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Katedra/ústav:      Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Ing. Peter Trúchly, PhD.
Kontakt:                 02 21 022 531
e-mail:                    peter.truchly@stuba.sk
web stránka:         ux.fiit.stuba.sk

Charakteristika:

Laboratórium počítačových sietí sa venuje perspektívnym výskumným témam v oblasti komunikačných sietí. Konkrétne ide o smerovanie určované softvérom (Software Defined Networking – SDN), ktoré aplikujeme ako v pevných, tak aj mobilných sieťach. V oblasti bezdrôtových sietí sa venujeme znižovaniu energetickej náročnosti pri komunikácii, pre efektívnejšie využitie batérii. Dôležitým smerom výskumu je aj doručovanie multimediálnych aplikácií, ktoré v podobe Sietí pre doručovanie obsahu (Content Delivery Networks – CDN) bude naberať v najbližších rokoch na význame.

Jedným zo stavebných kameňov laboratória sieťových technológií je základňová stanica pre siete GSM/GPRS. Slúži na výskum v oblasti mobilných sietí a softvérovo definovaných sietí. Poskytuje možnosť pre rýchle prototypovanie nových prístupov v spomínaných oblastiach. Mobilné sieto tohto štandardu tvoria jednu z najväčších komunikačných sietí na svete, preto výskum tejto problematiky je výsoko aktuálnou témou.

Laboratórium poskytuje okrem širokej škály technického vybavenia aj príjemné prostredia na diskusiu a prácu na rôznych projektoch nielen jednotlivých študentov, ale aj väčších tímoch zložených zo študentov a výskumných pracovníkov a pedagógov.

 

Projekty:

  • 7FP projekt HBB-Next
  • ETSI CDN-I standard - ETSI TS 102 990
  • Podpora z grantového program E-Talent nadácie Tatra banky (2013et029)

 

Fotografie:


Obr. 1.: Základňová stanica štandardu GSM/GPRS.


Obr. 2.: Prostredie laboratória