Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium roztavených solí
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Katedra/ústav:     Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Kontaktná osoba: doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Kontakt:              02-5923 5523
e-mail:                 vladimir.danielik@stuba.skCharakteristika:

Laboratórium roztavených solí slúži na výskum vysokoteplotných aplikácií najmä do teplôt 1100 °C. K dispozícii sú štyri pece s riadeným ohrevom a kontrolovanou inertnou atmosférou, jedna pec pre teploty do 1400 °C pri atmosfére vzduchu a jeden DTA/DSC/TG aparát do teploty 1450 °C s unikátnym zariadením umožňujúcim realizovať experimenty v korozívnych atmosférach. V laboratóriu sa študuje najmä elektrochémia pri vysokých teplotách (pomocou elektrochemického analyzátora Solartron). K dispozícii je aj glove box.

 

Foto:


Laboratórna pec s kontrolovaným ohrevom a atmosférou a elektrochemický analyzátor.


DTA/DSC/TG zariadenie


Glove box