Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium robotiky
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Katedra technologických zariadení a systémov/ ÚVSM
Kontaktná osoba: Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Kontakt:              0918 646 035
e-mail:                 roman.ruzarovsky@stuba.sk

Charakteristika:

Laboratórium je zamerané na dve ťažiskové pedagogické a vedeckovýskumné činnosti, a to v oblastiach ako sú:

 • pružné montážne systémy,
 • priemyselné roboty a manipulátory.

Nosnou časťou laboratória je inteligentná montážna bunka, pozostávajúca z priemyselného robota karteziánskeho typu a regálového zakladača s manipulátorom. V laboratóriu sa vykonávajú experimenty vo viacerých oblastiach, ako napr.:

 • programovanie riadenia priemyselných robotov a manipulátorov,
 • automatizovaná montáž, resp. demontáž, aplikácia mechatronických princípov v oblasti technologických zariadení a technologických postupov,
 • dizajn a vývoj mechatronických sústav na báze pneumatiky a elektropneumatiky,
 • vývoj koncových efektorov pre priemyselné roboty a manipulátory,
 • automatizovaná výmena montážnych nástrojov a chápadiel,
 • vývoj a dizajn automatizovaných upínacích systémov,
 • materiálový tok vo výrobných a montážnych systémoch,
 • analýza a simulácia montážnych priebehov,
 • zvyšovanie možností rozmiestenia montážneho/výrobného pracoviska prostredníctvom simulácie.

 

Projekty v rámci laboratória:

 • VEGA 1/0206/09 „Inteligentná montážna bunka.“ prof. h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
 • VEGA 1/3164/06 „Použitie inteligentných upínačov vo výrobných a montážnych procesoch.“ Košťál Peter, doc. Ing., PhD.

 

Publikácie:

 • Delgado Sobrino, Daynier Rolando - Velíšek, Karol: On the initial design and analysis of the material flow at an intelligent manufacturing cell: Benefits of the use of simulation. - registrovaný: Scopus. In: Advanced Science Letters. - ISSN 1936-6612. - Vol. 19, No. 3 (2013), s. 903-907
 • Košťál, Peter - Velíšek, Karol: Flexible manufacturing cell´s clamping fixture. In: Proceedings of the 9th Biennial ASME Conference on Engineering  Systems Design and Analysis (ESDA2008) : Haifa, Israel, 7.-9.7.2008. - : ASME, 2008. - ISBN 0-7918-3827-7. - CD Rom
 • KOŠŤÁL, P.,  MUDRIKOVÁ, A.,  VELÍŠEK, K. : Material flow in flexible  manufacturing. In: 4th International Scientific Conference of the Military Technical College. The 13th International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering : Arab Republic of Egypt, Cairo, 27-29 May 2008. - Cairo : Ministry of Defense, 2008. - PT/111-PT/118     
 • JAVOROVÁ, A.,  HRUŠKOVÁ, E.,  VELÍŠEK, K. : Designing of Assembly Cell by CA System Support. International Conference on Materials, Mechatronics and Automation. Australia January 15.-16.2011. –Melbourne. In: Key Engineering Materials. - ISSN 1013-9826. - Vol. 467-469 (2011), p. 2060-2065
 • Ružarovský, Roman - Danišová, Nina - Velíšek, Karol: Automated Assembly Cell Conception Design. - registrovaný: Scopus. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. - ISSN 1876-1100. - Vol. 142. Future Communication, Computing, Control and Management. Vol. 2 (2012). - ISBN 978-3-642-27313-1, s. 85-92

 

Spolupráca s praxou:

 • zabezpečovanie odborných školení v oblasti pneumatiky, hydrauliky, PLC, senzoriky pre firmu FESTO Didactic,
 • spolupráca v oblasti pneumatiky s firmou FESTO,
 • spolupráca v oblasti pneumatiky s firmou SMC Pneumatics,
 • spolupráca v oblasti robotiky s firmou ABB,
 • spolupráca prepojenia vedy a praxe s firmami  ZF Sachs Slovakia, a.s. Trnava, TOMA INDUSTRIES spol. s r.o. Trnava; ŽOS, a.s. Trnava; INA Skalica, spol. s r.o. Skalica, PSA Peugeot Citroen Slovakia, Trnava....

 

Fotografie:


Obr. 1: Inteligentná montážna bunka


Obr. 2: Robotické pracovisko pre paletizáciu a depaletizáciu


Obr. 3:Robotické pracovisko s angulárnym priemyselným robotom VW G15