Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium pružných výrobných systémov
s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:      KTZS/UVSM
Kontaktná osoba: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.
Kontakt:               0918 646 040
e-mail:                 peter.kostal@stuba.sk


Charakteristika:

Pružný výrobný systém  je modulárny, otvorený a flexibilný, pozostáva z nasledujúcich častí: dopravníkový systém, automatický sklad, pružný výrobný systém (CNC sústruh, CNC frézovačka) so obslužnými robotmi, robotická montážna stanica, kontrolná stanica, ktorá je spojená s manipuláciou paliet. Pružný výrobný systém umožňuje realizovať rôzne varianty výroby vzorových výrobkov, varianty sa môžu líšiť ako počtom kusov tak stratégiou výroby.

 

Projekty:

OPVaV-2008/2.2/01-SORO – 26220220055 – Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby

 

Publikácie:

Delgado Sobrino, Daynier Rolando - Košťál, Peter - Vavruška, Jan: On the analysis and customization of an Icim 3000 system: a take on the material flow, its complexity and few general issues to improve. In: Applied Mechanics and Materials. - . - ISSN 1660-9336. - Vol. 474. - , 2014, s. 42-48

Holubek, Radovan - Ružarovský, Roman - Velíšek, Karol: The Possibilities of the Communication Methods of iCIM 3000 System and Their Main Functions. - registrovaný: Scopus. In: Applied Mechanics and Materials. - . - ISSN 1660-9336. - Vol. 421 : 4th International Conference on Information Technology for Manufacturing Systems (ITMS 2013), 28 - 29 August 2013, Auckland, New Zealand. - , 2013, s. 585-590

Košťál, Peter - Delgado Sobrino, Daynier Rolando: Flexible manufacturing system for drawingless manufacturing. In: Key Engineering Materials. - ISSN 1013-9826. - Vol. 581. Precision Machining VII : 7th International Congress of Precision Machining (ICPM 2013), October 3 - 5, 2013, Miskolc, Hungary (2014). - Durnten-Zurich : Trans Tech Publications. - ISBN 978-3-03785-840-0, s. 527-532

 

Fotografie:


Obr. 1: CAD model pružného výrobného systému


Obr.2:  Celkový pohľad na PVS