Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium prípravy tenkých vrstiev tlačovými technikami
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Katedra/ústav:     Ústav prírodných a syntetických polymérov
Kontaktná osoba: Doc. Milan Mikula
Kontakt:              02-5932 5222
e-mail:                 milan.mikula@stuba.sk
web stránka:        http://www.chtf.stuba.sk/kpaf/http://www.fchpt.stuba.sk/$1808$

Charakteristika:

Príprava tenkých vrstiev z rôznych organických a anorganických materiálov a ich kompozitov pre aplikácie materiálovej tlače a tlačenej elektroniky využitím tlačových techník sieťotlače, ink-jet a iných ovrstvovacích techník ako nanášanie nožom (doctor blade), voľné vyťahovanie a rotačné ovrstvovanie. Kontrola stability svetelným stárnutím.

  • Optimalizácia sieťotlačovej kompozície
  • Ovrstvnie plošných materiálov a materiálová tlač tenkých vrstiev z rôznych disperzíí
  • Štrukturovaná tlač s rôznou veľkosťou a tvarom liniek v µm rozmeroch a rôznou hrúbkou vrstiev
  • vodivé a polovodivé elektródy a vrstvy na báze disperzií nano-oxidov, nano-striebra, vodivých polymérov, uhlíkových nanotrubiek, v rôznych kompozíciách pre tlačenú elektroniku, solárne aplikácie a senzoriku.

 

Projekty:

5 RP EU Hiproloco – podiel pracoviska: analýza tenkých bariérových vrstiev

6 RP EU Sustainpack – podiel pracoviska: analýza nových typov fóliových materiálov

VEGA 1/0818/13: Tenké vrstvy pre elektroniku a fotovoltaiku pripravené tlačou na plastových fóliách a lakovaných papieroch

APVV-0324-10 Metodiky spektroskopického skúmania dokumentov pre potreby kriminalisticko-technických analýz

 

Publikácie:

Mikula, M., et al.: Surface and Adhesion Changes of Atmospheric Barrier Discharge Treated Polypropylene in Air and Nitrogen, J. Adhesion Sci. Technol. 17, 15, 2097-2110 (2003)

Čeppan M., Fedák J., Dvonka V., Veselý M., Zmeškal O.: Fractal Spaces of Spectra Sets of Color Prints, J. Imag. Sci. Technol. 47 (2), 171-184 (2003)

V. Jančovičová, M. Mikula, B. Havlínová, Z. Jakubíková: UV-curing conditions and kinetics and gloss of urethane acrylate coatings, Progress in Organic Coatings 76 (2013) 432– 438

K. Vaško, K. Noller, M. Mikula, S. Amberg-Schwab, U. Weber: Multilayer coatings for flexible high-barrier materials, Cent. Eur. J. Phys. 7(2), 371-378 (2009)

 

Spolupráca:

Kriminalistický ústav PZSR, 

Chemosvit a.s.,

Slovenská grafia

VUT Brno, UP Pardubice,

Ústav polymérov SAV, 

Fyzikálny a Chemický ústav SAV

 

Fotografie:


Obr. 1: Raklový ovrstvovač (Doctor blade)


Obr. 2: Sieťotlač


Obr. 3: Zariadenie pre svetelné starnutie