Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium prepäťových ochrán
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Katedra/ústav:     Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD., Ing. Ľudovít Jurčacko
Kontakt: tel. :       02-6029 1471, 02-6029 1535
e-mail:                 ludovit.jurcacko@stuba.sk , ludovit.huttner@stuba.sk
web stránka:        http://ueae.fei.stuba.sk/


Charakteristika:

Laboratórium prepäťových ochrán tvoria generátory normalizovaných prúdových impulzov podľa normy EN 61643 – 11. Parametre generátorov sú: generátor vlny výbojového prúdu s tvarom 8/20 μs a amplitúdou do 70 kA a generátor vlny impulzného výbojového prúdu 10/350 μs do 35 kA. Generátory normalizovaných prúdových impulzov sú zapožičané firmou SALTEK s. r. o. ČR. Generátory sú určené na skúšky prepäťových ochrán. Využívajú sa v pedagogickom procese pri riešení záverečných, diplomových projektov a v doktoradskom štúdiu. Spolupráca s praxou je orientovaná na firmu SALTEK.


Fotky:


Generátor výbojového prúdu s tvarom vlny 8/20 μs s amplitúdou prúdu do 70 kA.


Generátor impulzného výbojového prúdu s tvarom vlny 10/350 μs s amplitúdou prúdu do 35 kA.