Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium povrchových úprav
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Katedra/ústav:      Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Kontaktná osoba:  doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Kontakt:                02-5923 5465
e-mail:                   matilda.zemanova@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium povrchových úprav slúži najmä na úpravu vzoriek pre ďalšie merania. K dispozícii je píla, lis na zalievanie  a leštička. V laboratóriu sa študuje aj elektrochémia pomocou elektrochemického analyzátora Solartron.

 

Fotografie:


Obr. 1. Píla, lis na zalievanie a leštička na úpravu vzoriek