Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium počítačového videnia a grafiky
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Katedra/ústav:      Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Vanda Benešová PhD
Kontakt:                  0944 066 171
e-mail:                     vanda_benesova@stuba.sk
web stránka:          http://vgg.fiit.stuba.sk/wordpress/laboratory/

Charakteristika:

Laboratórium počítačového videnia a grafiky slúži  predovšetkým pre výskum. Študenti tu majú možnosť pracovať na svojich tímových, diplomových alebo bakalárskych projektoch . Odborné aktivity pokrývajú oblasti počítačového videnia, počítačovej grafiky, virtuálnej reality, rozšírenej reality ako i  nové metódy interakcie človeka s počítačom.

Laboratórium poskytuje vybavenie  pre výskum v oblasti rozšírenej reality (Augmented reality):

systém pozostávajúci z veľkoplošnej priehľadnej projekčnej fólie, viaceré projektory, štyri senzory Kinect, a kamery ako aj výkonné  PC s grafickou kartou NVIDIA GPU.

 

Najvýznamnejšie projekty :

  • „Môže počítač vidieť?“ – diplomový projekt u ktorého boli skúmané nové metódy rozpoznávania objektov.
  • „Ovládaj všetko všetkým“ – úspešný tímový proejekt prezentovaný na Noci výskumníka, v Digipointe, Na týždni vedy a techniky a pod. Projekt demonštruje experimentálny systém pre výskum multimodálnej interakcie človeka ( gestá, reč, dotykové gestá, pohyb mobilom a pod...)s technickými zariadeniami (TV prijímač, Hifi veža, žiarovka vypni-zapni..)
  • „Zábavný systém pre spolusediaceho v automobile“- práve bežiaci tímový projekt s využitím rozšírenej reality. Projekt podporila Nadácia Volkswagen.
  • Vizualizácia dát v obohatenej realite- práve bežiaci tímový projekt s využitím rozšírenej reality.

 

Fotografie:


Laboratórium počítačového videnia a grafiky pri akcii Deň otvorených dverí na FIIT – snímok 1


Laboratórium počítačového videnia a grafiky pri akcii Deň otvorených dverí na FIIT – snímok 2


Laboratórium počítačového videnia a grafiky pri akcii Deň otvorených dverí na FIIT – snímok 3