Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium optokomunikačných systémov a sietí   LOSS
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Katedra/ústav:       
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Kontaktná osoba:  doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Kontakt:                   02-6827 9608, 02-6827 9604 – sekretariát ÚT
e-mail:                      rastislav.roka@stuba.sk
                                                                                  web stránka:           http://www.ut.fei.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium LOSS je zamerané na pokročilé systémy vlnovodĺžkového multiplexovania WDM v prístupových a transportných optokomunikačných sieťach. Umožňuje analyzovať a optimalizovať algoritmy DBA a DWA pre zvýšenie efektívnosti využitia prenosovej šírky pásma v optickom prenosovom médiu z hľadiska rôznych architektúr hybridných prístupových sietí PON. Umožňuje analyzovať a špecifikovať efektívnu spoluprácu nových technológií VDSL, PLC/BPL a PON v rámci architektúry FTTx s cieľom rozšírenia poskytovania nových širokopásmových multimediálnych služieb a aplikácií pre koncových účastníkov v prístupovej sieti. Významnou súčasťou laboratória LOSS je Virtuálne laboratórium pre optické prenosové médium.

 

Projekty:

 • VEGA 1/0462/17 2017 – 2019 – Modelovanie parametrov kvality v sieťach IMS
  KEGA 007STU-4/2016 2016 – 2018 – Progresívne formy vzdelávania pre oblasť telekomunikačných multislužbových sietí
 • KEGA 039STU-4/2013 2013-2015 - Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média
 • VEGA 1/0106/11 2011-2013 - Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb
 • VEGA 1/0396/08 2008-2010 - Analýza a návrh aplikácie pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN využívajúcich pevné metalické prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb a vzájomného prepojenia rôznych technológií a sietí

    

  Publikácie:

  • BOSTERNÁK, Zoltán - RÓKA, Rastislav. Approach of the T-CONT allocation to increase the bandwidth in passive optical networks. In: Radioengineering. Vol. 26, No. 4 (2017), s. 954-960. ISSN 1210-2512.
  • ČERTÍK, Filip - RÓKA, Rastislav. Possibilities for advanced encoding techniques at signal transmission in the optical transmission medium. In: Journal of Engineering. Vol. 2016, (2016), Art. no. 2385372 [10] s. ISSN 2314-4912 (online).
  • RÓKA, R.: Hybrid PON Networks - Features, Architectures and Configuration. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken (Germany), March 2015, ISBN 978-3-659-43686-4
  • RÓKA, Rastislav - ČERTÍK, Filip. Simulation Tools for Broadband Passive Optical Networks. In Simulation Technologies in Networking and Communications: Selecting the Best Tool for the Test. 1. ed. New York : CRC Press, Taylor and Francis Group, 2015, S. 337-364. ISBN 978-1-4822-2549-5.
  • RÓKA, Rastislav. Broadband NG-PON networks and their designing usin the HPON network configurator. In Convergence of Broadband, Broadcast and Cellular Network Technologies. Hershey : IGI Global, 2014, p. 277-297. ISBN 978-1-4666-5978-0.
  • RÓKA, R.: Fixed Transmission Media. In: Technology and Engineering Applications of Simulink, InTech, Rijeka ( Croatia ), May 2012, ISBN 978-953-51-0635-7

     

   Spolupráca s praxou:

   • Slovak Telekom, a.s., Bratislava, SK
   • ProFiber Networking, s.r.o., Trnava, SK
   • Orange Slovensko, a.s., Bratislava, SK
   • CIENA Limited, LONDON, UK
   • VIAVI Solutions, SAN JOSE, USA