Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium lokalizácie a navigácie vo vnútorných priestoroch
Stavebná fakulta
Katedra/ústav:      Katedra geodézie
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Kontakt:               02-59274472, 02-59274472
e-mail:                  alojz.kopacik@stuba.sk
 

Charakteristika:

Laboratórium lokalizácie a navigácie vo vnútorných priestoroch sa zaoberá s čoraz dôležitejšou problematikou navigácie osôb, strojov a iných zariadení v prostredí inteligentných budov a výrobných hál. Úloha lokalizácie a navigácie môže byť riešená metódami:

 • Optical Systems,
 • Ultra Sound Systems,
 • Time of Flight and Signal Strength Based Methods,
 • UWB (Ultra Wide Band),
 • Industrial Metrology & Geodetic Systems,
 • Indoor GNSS, Pseudolites,
 • Hybrid Pedestrian Navigation,
 • IMU (Inertial Measurement Unit), IMU based measurement systems.

Laboratórium rieši výskumné projekty zamerané najmä na navigáciu pomocou IMU a lokalizáciu pomocou čiarových (príp. QR) kódov, tvorbu aplikácií pre smartfóny (lokalizácia, navigácia užívateľa), navigáciu a kontrolu pohybu strojov, predikciu kolíznych situácií a testovanie IMU.

 

Projekty:

 • Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb, ITMS 26240220072, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 • VEGA 1/0445/13 Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch.

 

Publikácie:

 • ILKOVICOVA, L. et al. 2014. Positioning in Indoor Environment using QR Codes. In: Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Surveying. Prague: Czech Technical University in Prague, 2014. In print.
 • KAJANEK, P. et al. 2014. Testing the Possibilities of Using IMUs with Different Types of Movements. . In: Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Surveying. Prague: Czech Technical University in Prague, 2014. In print.

 

Fotografie:

testovanie IMU
Obr. 1: Testovanie IMU

tvorba aplikacii pre smartfony
Obr.2 Tvorba aplikácií pre smartfóny