Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium fyziky
Strojnícka fakulta STU

Ústav:                 Ústav matematiky a fyziky
Kontaktná osoba: Ing. Peter Benco, CSc.
Kontakt:              02-5729 6628, 02-5729 6384
e-mail:                 peter.benco@stuba.sk
web stránka:        http://www.sjf.stuba.sk/sk/oddelenia/oddelenie-fyziky.html?page_id=2018

Charakteristika: Laboratórium je vybavené jednoduchým základným vybavením a slúži na pedagogické účely, vedenie výučby v  bakalárskych študijných programoch v predmetoch Technická fyzika I,  Technická fyzika II.