Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium CAD
Materiálovotechnologická fakulta

Katedra/ústav:     KTZS/UVSM
Kontaktná osoba: Ing. Javorová Angela, PhD.
e-mail:                 angela.javorova@stuba.skCharakteristika:

Laboratórium je zamerané na prácu s CAD systémami AutoCAD, Mechanical Desktop, a CATIA. Využíva sa aj na programovanie stavebnicových mobilných priemyselných robotov zo stavebnice ROBOLAB. Ďalej je tu možná práca s programami Witness, FluidSim. V súčasnosti sa v laboratóriu nachádza 10 pracovných staníc PC Intel Pentium4, ktoré sú vzájomne prepojené 1000 MB sieťou a sú pripojené na Internet. Týchto 10 pracovných staníc PC je vybavených licenciami programového balíka CATIA. V laboratóriu je možné vytvárať 3D modely jednotlivých súčiastok, generovať riadiace programy pre jednotlivé výrobné a manipulačné zariadenia pružného výrobného systému.

 

Projekty:

  • VEGA 1/0206/09 – Inteligentná montážna bunka
  • VEGA 1/0163/10 – Upínacie zariadenia v inteligentných výrobných systémoch

 

Publikácie:

  • Danišová, Nina - Ružarovský, Roman - Velíšek, Karol: Design methodology of automation equipment and control system in the intelligent assembly cell. - registrovaný: Scopus. In: Applied Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 58-60 (2011), s. 2407-2412
  • Holubek, Radovan - Košťál, Peter: The intelligent manufacturing systems. - registrovaný: Scopus. In: Advanced Science Letters. - ISSN 1936-6612. - Vol. 19, No. 3 (2013), s. 972-975 [vnútrofakult. kateg.: A]
  • Hrušková, Erika - Holubek, Radovan - Velíšek, Karol: The possibilities of increasing the flexibility of intelligent assembly cell. - registrovaný: Web of Science, Scopus. In: ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA2010) : Turkey, Istanbul, July 12-14, 2010. - : ASME, 2010. - ISBN 978-0-7918-3877-8. - S. 1-10

 

Fotografie:


CAD laboratórium