Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium bioprocesového inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Katedra/ústav:       Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
Kontakt:                  02-5932 5254, 0918-674 254
e-mail:                     milan.polakovic@stuba.sk
web stránka:          www.fchpt.stuba.sk/generate?page_id=2497

Charakteristika:

Pracovisko sa zaoberá výskumom v dvoch hlavných oblastiach:

  1. technické aspekty adsorpčných a chromatografických separačných procesov prebiotických oligosacharidov, glykozidov pre využitie v medicíne, prírodných aróm, proteínov a enzýmov pre terapeutické využitie,
  2. návrh biokatalyzátorov a reaktorov a ich optimalizácia pre biokatalytickú a biotransformačnú výrobu prebiotických oligosacharidov, glykozidov, prírodných aróm a chirálnych laktónov pre využitie v medicíne.

  

Projekty a spolupráca:

Pracovisko riešilo v ostatných rokoch viacero domácich a medzinárodných projektov

  1. charakterizácia rovnovážnych a kinetických vlastností aniónovo-výmenných membrán odolných voči soliam (spolupráca so Sartorius Stedim Biotech) a multimodálnych časticových chromatografických adsorbentov;
  2. vývoj separačného procesu získania rekombinantného ľudského erytropoetínu (spolupráca s Virologickým ústavom Slovenskej akadémie vied);
  3. viaczložková separácia fruktooligosacharidov vo viackolónovom zapojení s využitím periodického a kontinuálneho režimu dávkovania;
  4. separácia 1-fenyletanolu a acetofenónu z post-biotransformačnej zmesi;
  5. výroba chirálnych laktónov za použitia celobunkových kaskád imobilizovaných enzýmov (spolupráca s Chemickým ústavom Slovenskej akadémie vied);
  6. produkcia tyrozolových derivátov fruktozidov a galaktozidov (spolupráca s Chemickým ústavom Slovenskej akadémie vied).

 

Fotografie:


Zariadenie pre chromatografiu v simulovanej pohyblivej vrstve používané na separáciu prebiotických oligosacharidov


Nízkotlakové chromatografické zariadenie (FPLC) používané na testovanie chromatografických membránových a časticových adsorbentov