Prejsť na obsah
Výskum

peletovaci lisLaboratórium biomasy
Strojnícka fakulta

Katedra/ústav:      Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Kontaktná osoba:  Ing. Miloš Matúš, doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Kontakt:               02-5729 6543
e-mail:                  milos.matus@stuba.sk, ludovit.kollath@stuba.sk
web stránka:         http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3621

Charakteristika: 

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (ÚSETM) vznikol zlúčením Katedry výrobných systémov (KVS) a Katedry výrobnej techniky (KVT) v roku 2007.

Pedagogické a vedeckovýskumné zameranie ústavu pokrýva  dva hlavné aspekty činnosti celého strojárskeho podniku

-          technický v oblasti výrobnej techniky s dôrazom na environmentálne aspekty počas celého životného cyklu výrobkov,

-         manažérsky s dôrazom na kvalitu produkcie.

Laboratórium biomasy slúži predovšetkým pre

-         výskum technicko-ekonomických parametrov technológií (drvenie, sušenie, triedenie, briketovanie, peletovanie) zhodnocovania odpadov z biomasy,

-         vývoj konštrukčných uzlov a nových strojov a zariadení pre spomínané technológie

-         výskum parametrov kompozitných materiálov na báze drevnej biomasy a plastov.

Najdôležitejšie stroje a prístroje laboratória: peletovacia a briketovacia linka s počítačovým riadením (drvič, peletovací lis, briketovací lis, závitovkový lis, sušička dopravníky, zásobníky, chladič peliet), kalorimeter, vlhkomer, sitá, teplomer, termovízna kamera, muflová pec, prístroje na meranie mechanických vlastností peliet (tvrdosť, oter), extrúder s granulátorom a chladičom.

Laboratórium je súčasťou „Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie na STU“ v Bratislave.

Projekty, publikácie, spolupráca: (popíšte najvýznamnejšie projekty, publikácie a spolupráce s praxou, SAV, zahraničnými inštitúciami, za posledné roky) 

 

S využitím technického vybavenia laboratória boli riešené tieto projekty:

- PRAXIS - European Center for Project/Internship Excellence (518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW)

- CERREC - Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (3CE278P3)

- WASTRE - On-Line Learning Modules for Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling (113101621)

- APVV - Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania

- Recyklačný fond - Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1103/11/10)

 

Najvýznamnejšie publikácie za posledné roky:

 Šooš, Ľubomír [50%] - Hodolič, Janko [50%]: Upravljanje otpadom u Slovačkoj. - 1. vyd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2008. - 279 s. - ISBN 978-86-7892-110-0

Čosič, Ilija [20%] - Lazarevič, Milovan [20%] - Šooš, Ľubomír [20%] - Onderová, Iveta [20%] - Križan, Peter [20%]: Proizvod na kraju životnog veka : demontaža i reciklaža. - 1.vyd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2009. - 172 s. - ISBN 978-86-7892-188-9

Hodolič, Janko [11,48%] - Vukelič, Djordje [11,42%] - Hacistevidž, Miodrag [11,42%] - Budak, Igor [11,42%] - Badida, Miroslav [11,42%] - Šooš, Ľubomír [20%] - Kosec, Borut [11,42%] - Bosák, Martin [11,42%]: Reciklaža i reciklažne technologije. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011. - 524 s. - ISBN 978-86-7892-342-5

Šooš, Ľubomír [33,34%] - Koleják, Milan [33,33%] - Urban, František [33,33%]: Biomasa - obnoviteľný zdroj energie. - 1. vyd. - Bratislava : VERT, 2012. - 400 s., 129 obr., 103 tab. s. - ISBN 978-80-970957-3-4

Čičková, Helena [10%] - Kozánek, Milan [10%] - Morávek, Ivan [70%] - Takáč, Peter [10%]: A behavioral method for separation of house fly (Diptera: Muscidae) larvae from processed pig manure. In: Journal of Economic Entomology. - ISSN 0022-0493. - Vol. 105, No. 1 (2012), s. 62-66

Šooš, Ľubomír [35%] - Ondruška, Juraj [35%] - Biath, Peter [25%] - Kováč, Pavel [5%]: Development of modular flood barrier concept made from recycled plastic. In: Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Vol. 107, Iss. S1 : 5th International Conference Polymeric Materials in Automotive. PMA 2013 & 21th Slovak Rubber Conference. SRC 2013.- Bratislava, 23.-25. 4. 2013 (2013), p. s94-s97

Kers, Jaan [40%] - Kulu, Priit [5%] - Aruniit, Aare [5%] - Laurmaa, Viktor [5%] - Križan, Peter [35%] - Šooš, Ľubomír [5%] - Kask, Ü. [5%]: Determination of physical, mechanical and burning characteristics of polymeric waste material briquettes. In: Estonian Journal of Engineering. - ISSN 1736-6038. - Vol. 16, No. 4 (2010), s. 307-316

Križan, Peter [50%] - Matúš, Miloš [30%] - Šooš, Ľubomír [16%] - Kers, Jaan [1%] - Peetsalu, P. [1%] - Kask, Ü. [1%] - Menind, A. [1%]: Briquetting of municipal solid waste by different technologies in order to evaluate its quality and properties. In: Agronomy Research. - ISSN 1406-894X. - Vol. 9. Biosystems engineering. Spec.iss. 1 (2011), s. 115-123

Križan, Peter [33,34%] - Šooš, Ľubomír [33,33%] - Matúš, Miloš [33,33%]: Optimalisation of briquetting machine pressing chamber geometry. In: Machine Design. - ISSN 1821-1259. - 2010. - , 2010, s. 19-24

Matúš, Miloš [70%] - Križan, Peter [30%]: Modularity of pressing tools for screw press production solid biofuels. In: Acta Polytechnica. - ISSN 1210-2709. - Vol. 52, No. 3 (2012), s. 71-76

Beniak, Juraj [100%]: Calibration of sensors for measuring load in shredding machines. - DOI:10.2478/v10228-011-0007-y. In: Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava. - ISSN 1338-1954. - Vol. 19/2011. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011, s. 43-50

Dušička, Peter [16%] - Hutňan, Miroslav [14%] - Jelemenský, Ľudovít [14%] - Kolláth, Ľudovít [14%] - Packa, Juraj [14%] - Šály, Vladimír [14%] - Šulek, Peter [14%]:

Obnoviteľné zdroje energie : Biomasa - slnko - voda. - Pezinok : Renesans, s.r.o., 2011. - 304 s. - ISBN 978-80-89402-37-3

 

Spolupráca s praxou a zahraničnými inštitúciami:

EVPÚ Nová Dubnica – návrh linky pre separáciu zložiek komunálneho odpadu

Konštrukta Industry, Trenčín – vývoj briketovacích strojov, vývoj protipovodňových bariér

MicroStep, s. r. o., Bratislava – vývoj konštrukčných uzlov CNC rezacích strojov

VW Slovakia – zabezpečenie študijného zamerania Automobilová produkcia

VÚJE – vývoj zariadení pre jadrovú bezpečnosť

SAV – riešenie spoločných projektov (vývoj kompozitných materiálov, výskum ušľachtilých biopalív na báze biomasy)

Technické univerzity v ČR, Srbsku, Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku ... – príprava spoločných projektov, bilaterálne projekty - mobility


Fotografie:

model peletovacej a briketovacej linky
Obr. 1: 3D model peletovacej a briketovacej linky

peletovaci lis
Obr. 2: Peletovací lis s chladičom a separátorom odrolu

extruder
Obr. 3 Extrúder s granulátorom a chladičom