Prejsť na obsah
Výskum

Laboratóriá stereoselektívnej syntézy a katalýzy
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Katedra/ústav:     Oddelenie organickej chémie/Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Kontaktná osoba: doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD., Ing. Róbert Fischer, PhD.
Kontakt:              02-5932 5164, 0918 878 099
e-mail:                andrej.kolarovic@stuba.sk, robert.fischer@stuba.sk
Web stránka:       http://www.fchpt.stuba.sk/$2787$http://www.chtf.stuba.sk/koch/

 

Charakteristika:

Výskumný tím laboratórií 501 a 502 sa venuje riešeniu aktuálnych problémov v oblasti stereoselektívnej syntézy a katalýzy.

 

Projekty:

V rámci súčasných projektov APVV a VEGA študujeme tématické okruhy zamerané na katalytické transformácie na báze zlúčenín medi, kryštalizáciou-indukovanú asymetrickú transformáciu aminokyselín, prípravu a využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov ako vhodných stavebných blokov v stereoselektívnej syntéze prírodných látok.

Projekty riešené v minulosti:

Dobudovanie centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie, CEGreenII, ITMS 26240120025 – Rozvíjanie metód stereoselektívnej syntézy prírodných látok a ich analógov (Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program VÝSKUM a VÝVOJ).

 

Prehľad publikácií z obdobia posledných 5 rokov:

 • Kolarovič, A. Lithiations and Grignard Reactions on Pyrimidine and Quinazoline. Topics in Heterocyclic Chemistry 31; Schnürch, M., Mihovilovic, M. D., Eds.; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013, str. 21-64.
 • Fischer, R.; Stanko, B.; Prónayová, N. Synlett 2013, 24, 2132-2136.
 • Fischer, R.; Fišerová, M. Arkivoc 2013, (iv), 405-412.
 • Fischer, R.; Lackovičová, D.; Fišera, L. Synthesis 2012, 44, 3783-3788.
 • Zonta, C.; Kolarovič, A.; Mba, M.; Pontini, M.; Kündig, P. E.; Licini, G. Chirality 2011, 23, 796-800.
 • Kolarovič, A.; Schnürch, M.; Mihovilovic, M. D. J. Org. Chem. 2011, 76, 2613-2618.
 • Kolarovič, A.; Schweizer, E.; Greene, E.; Gironda, M.; Pallan, P. S.; Egli, M.; Rozners, E. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 14932-14937.
 • Kolarovič, A.; Fáberová, Z. J. Org. Chem. 2009, 74, 7199-7202.

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami:

 • ETH Zürich (prof. Helma Wennemers)
 • Viedenská technická univerzita (prof. Marko D. Mihovilovic)

 

Spolupráca s praxou:

 •  Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. (Bratislava)