Prejsť na obsah
Výskum

Korózne laboratórium 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Katedra/ústav:     Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Kontaktná osoba: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Kontakt:              02-5923 5465
e-mail:                 matilda.zemanova@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium korózie slúži na výskum koróznej odolnosti urýchlenými koróznymi testami voči atmosfére. V koróznej komore je možné realizovať normované korózne testy podľa národných a medzinárodných noriem pre kondenzačné testy a cyklické kondenzačné testy, testy v soľnej hmle a kombinované korózne testy vrátane cyklických testov často používané aj v automobilovom priemysle. K dispozícii je aj zariadenie na výrobu demineralizovanej vody. V laboratóriu sa študuje najmä materiálová chémia, zameranie odolnosť voči korózii.

 

Fotografie: