Prejsť na obsah
Výskum

Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie UXI@FIIT
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Katedra/ústav:     Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
Kontaktná osoba: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Kontakt:              02-3300 6321
e-mail:                 maria.bielikova@stuba.sk
web stránka:        http://ux.fiit.stuba.sk/lab/

Charakteristika:

Laboratórium slúži na výskum a overenie výsledkov v oblasti používateľského zážitku pri práci s webovými aplikáciami, PC, tabletmi, smartfónmi alebo iných multimediálnych interakcií. Laboratórium je vybavené prístrojmi na podrobné sledovanie subjektov – sledovanie emócií tváre, pohľadu očí, fyziologické senzory (EEG, teplota, vodivosť kože, dýchanie, atď.), pohyb myši, používanie klávesnice, a rozpoznávanie tváre. Laboratórium bolo vybudované v rámci projektu univerzitného vedeckého parku.

 

Projekty:

  • Analýza spätnej väzby vo webových aplikáciách – V projekte sa zameriavame na naučiteľnosť a ergonómiu používania rozhraní aplikácií vo vybraných doménach (internet banking, objednávkové systémy mobilných operátorov)
  • Spracovanie údajov sledovania pohľadu neurónovými sieťami – V projekte sú veľké a neštruktúrované objemy údajov prúdiace zo senzorov spätnej väzby spracúvané neurónovými sieťami, ktorých úlohou je detegovať opakujúce sa vzory. Pomocou takéhoto prístupu je možné efektívnejšie odhaľovať neočakávané systematické problémy použiteľnosti aplikácií.
  • Dynamické oblasti záujmu pre web – Projekt sa zaoberá vytváraním technológie pre jednoduchý zber spätnej väzby sledovania pohľadu na webových stránkach, ktoré menia svoj vzhľad počas ich používania a nie je preto pri nich možné využívať statické oblasti záujmu. V projekte tento problém obchádzame prekladom súradníc pohľadu na DOM objekty webových stránok.
  • Automatické meranie naučiteľnosti aplikácií – Projekt sa zameriava na tvorbu metódy určenej na podporu vyhodnocovania naučiteľnosti overovanom v doméne hier. K bežnému playtestingu pridáva nový zdroj spätnej väzby – sledovanie pohľadu – ktorý je nerušivý k priebehu hrania hry hráčom. Metóda je založená na vyhľadávaní podobnosti správania hráča počas hrania hry s vopred definovanými (očakávanými) postupnosťami akcií.

 

Fotografie:


Laboratórium pre podrobný výskum používateľského zážitku využíva 300 Hz senzor pohľadu Tobii TX300, hĺbkovú kameru a fyziologické senzory.


Fyziologické senzory pre monitorovanie synaptických potenciálov nervových buniek mozgu (EEG), vodivosť kože (GSR), a tlakové senzory.


Prebiehajúci experiment v laboratóriu pre podrobný výskum používateľského zážitku.    


Laboratórium pre výskum používateľského zážitku mobilných aplikácií, TV a multimédií.


Prebiehajúci experiment v laboratóriu pre výskum používateľského zážitku mobilných aplikácií, TV a multimédií.