Prejsť na obsah
Výskum

Coddovo laboratórium spracovania veľkých objemov dát
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Katedra/ústav:      Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
Kontaktná osoba: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
Kontakt:                 02-2102 2316
e-mail:                    viera.rozinajova@stuba.sk
web stránka:         www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4119

Charakteristika:

Laboratórium sa zameriava na výskum spracovania veľkých objemov dát (spracovanie veľkých textových korpusov najmä v doméne webu, obrazových dát, sekvenovanie DNA). Laboratórium je vybavené výpočtovým klastrom SMART s 128 jadrami a diskovým poľom s kapacitou 48TB. Z pohľadu softvérového vybavenia systém SMART momentálne ponúka technológiu MapReduce, ktorá umožňuje efektívnu prácu s veľkými objemami textových dát a technológiu MPI.

Spolupráca: Laboratórium spolupracuje s UI SAV (Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied), ktorý vlastní identický klaster. Tieto môžu byť spojené za účelom dosiahnutia väčšej výpočtovej kapacity.

 

Projekty:

  • SMART: Research and Development Operational Program for the projects Support of Center of Excellence for Smart Technologies, Systems and Services SMART, ITMS 26240120005, 2009-2011
  • SMART II: Research & Development Operational Programme for the project Research of methods for acquisition, analysis and personalized conveying of information and knowledge, ITMS 26240220039, co-funded by the ERDF, 2010-2013

 

Fotografie:

klaster SMART