Prejsť na obsah
Výskum

Centrálne laboratóriá
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav: 
Kontaktná osoba: 
Kontakt:
e-mail: 
web stránka:

Centrálne laboratóriá SvF STU
Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
02 - 5927 4390
peter.kyrinovic@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/centralne-laboratoria-svf-stu.html?page_id=3711 

Charakteristika: 

Centrálne laboratóriá Stavebnej fakulty majú 4 časti:

  • Laboratórium pozemných stavieb 
  • Laboratórium dopravných stavieb 
  • Laboratórium nosných konštrukcií 
  • Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty ( akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025)

  

Laboratórium nosných konštrukcií a Skúšobné laboratórium

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Priechodský, PhD.
Kontakt:              0903 462 904
e-mail:                 vladimir.priechodsky@stuba.sk

Laboratórium nosných konštrukcií vykonáva deštruktívne a nedeštruktívne skúšky vlastností betónu, ocele, dreva muriva, konštrukcií a ich častí v laboratóriu a na mieste. Laboratórium vykonáva diagnostiku hotových konštrukcií.

Skúšobné laboratórium  Stavebnej fakulty vykonáva akreditované skúšky vlastností betónu, ocele, dreva muriva, konštrukcií a ich častí podľa vybraných noriem EN a STN (pozri www.snas.sk)

 

Ostatné aktivity Laboratória nosných konśtrukcií:

Diagnostika a skúšky materiálov a konštrukcií pre dodávateľov stavieb jadrovej elektrárne Mochovce EMO34 ( Inžinierske stavby Košice, Chladiace veže Praha, Chladiace veže Bohunice, Strabag). Expertízne a odborné posudky nosných konštrukcií stavieb pre dodávateľov a užívateľov pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb.

 

Fotografie:


Obr. 1: Skúška dreveného oblúka.

skuska hlinikoveho plechu
Obr. 2: Skúška hliníkového plechu

Skúška betónového nosníka
Obr. 3: Skúška betónového nosníka