Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

31.12.2009
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci programu The Sauvé Scholars Program. Uchádzači musia mať menej 30 rokov a ukončený aspoň bakalársky stupeň štúdia. Výška štipendia je cca 30 000 kanadských dolárov. Podrobnosti. (11.6.2009, S.S.)

30.11. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá čínskej vlády na štipendijné študijné pobyty začínajúce v marci 2010 (Master/PhD) na Tianjin university v Číne v dĺžke maximálne 3 roky. Podrobnosti.

30.11.2009
je uzávierka podávania žiadostí o dvojročné štipendiá Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung na magisterské štúdium na Aachen University of Technology alebo na University of Cologne. Uchádzači musia mať ukončené bakalárske vzdelanie, hovoriť plynule nemecky a nesmú byť starší ako 24 rokov. Štipendium sa udeluje na dva roky vo výške 800-825 EUR/mesiac. Podrobnosti. Leták.(10.6.2009, S.S.)

15.11. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nemecka poskytované v rámci DAAD. DAAD poskytuje - študijné štipendiá určené pre študentov a absolventom vysokých škôl -výskumné štipendiá určené doktorandom, mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom. Podrobnosti. (11.6.2009, S.S.)

12.11.2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Izraela na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 8 mesačného študijného alebo výskumného pobytu pre študentov magisterského štúdia a doktorandov a na letný kurz modernej hebrejčiny. Podrobnosti(19.6.2009, S.S.)

31.10.2009 je uzávierka podávania prihlášok na 9 mesačné štipendijné pobyty do programu Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg Nadácie Roberta Boscha pre mladých vedúcich pracovníkov. On-line-prihláška: http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1163.asp, Podrobnosti o štipendijnom pobyte. (14.9.2009, T.Ž.)

31.10. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci Národného štipendijného programu realizované vletnom semestri 2009/2010 . Štipendium je určené pre študentov magisterského a doktorandského štúdia. Študenti, interní doktorandi, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí. Podrobnosti. (19.5.2009, S.S.)

31.10. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendijné pobyty do Austrálie poskytované "Group of Eight Australian Fellowships". Uchádzači o štipendium musia byť držiteľmi PhD. diplomu menej ako 5 rokov, musia byť mladší ako 40 rokov a musia mať výbornú znalosť anglického jazyka. Dĺžka trvania výskumného pobytu je max. 6 mesiacov. Výška pridelovaného grantu je 20.000 AUD. Podrobnosti. (19.5.2008, S.S.)

25.10.2009
je termín prihlásenia sa na medzinárodný veľtrh práce "Careers in Europe Event", ktorý sa bude konať v dňoch 15.-16.12.2009 v Brusseli, Belgicko. Uchádzači sa majú možnosť stretnúť so zástupcami viacerých firiem a dozvedieť sa viac o pracovných príležitostiach. Podrobnosti(11.6.2009, S.S.)

15.10. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci akcie Rakúsko - Slovensko. Štipendijné pobytu sú určené pre doktorandov, postdoktorandov a bývalých štipendistov Akcie. Dĺžka trvania pobytov je 1 - 4 mesiace. Výška poskytovaného štipendia je 940,- EUR/mesiac pre doktorandov a 1040,- EUR/mesiac pre postdoktorandov. Podrobnosti. (18.9.2009, S.S.)

15.10. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS. Študenti, ktorí sa prihlasujú do programu musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre a vekový limit pre študentov (študenti a doktorandi) uchádzajúcich sa o štipendium je 35 rokov. Program podporuje: semestrálne pobyty študentov VŠ (min. 3-mesačné), krátkodobé pobyty, diplomantov a doktorandov (1-2 mesačné), učiteľské mobility (zväčša 1-mesačné). Okrem toho sa podporujú: profesionálne jazykové kurzy, odborné kurzy, exkurzie. Podrobnosti. (24.4.2008, L.K.)

11.10.2009
je termín prihlásenia sa na medzinárodný veľtrh práce "Careers in Europe Event", ktorý sa bude konať v dňoch 24.11.2009 v Budapešti.Uchádzači sa majú možnosť stretnúť so zástupcami viacerých firiem a dozvedieť sa viac o pracovných príležitostiach. Podrobnosti(11.6.2009, S.S.)

30.9.2009
je uzávierka podávania prezentácií projektov na medzinárodný seminár "Florence International Exchange Seminar", ktorý sa uskutoční v termíne 24.11.-27.11.2009 vo Florencii, Taliansko.. Cieľom festivalu je umožniť mladým absolventom po skončení štúdia prezentovať svoje práce v medzinárodnej konkurencie. Účastnícky poplatok je 35,- EUR. Podrobnosti. (11.6.2009, S.S.)

15.9. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation". Uchádzači musia mať ukončené doktorandské alebo minimálne magisterské štúdium, pričom od udelenia magisterského alebo PhD. titulu nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Štipendium sa udeľuje na 3 - 12 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí od 22 500,- do 27 500,- EUR/rok. Podrobnosti, prihláška. (9.6.2009, S.S.)

15.9.2009
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá v rámci programu Copernicus. Štipendium je určené pre študentov architektúry, ktorí majú ukončené min. 4 semestre štúdia a majú veľmi dobré znalosti nemeckého jazyka. Študenti budú umiestnení na Hochschule für bildende Künste Hamburg. Počas posledných dvoch mesiacov absolvujú prax vo vybranej organizácii alebo firme. Podrobnosti.(18.6.2009, S.S.)

Bez špecifického termínu
Taiwanské letné tábory
v júli a auguste 2009 pre európsku mládež, hradené Ministerstvom zahraničných vecí Taiwanu, s návštevami politických, kultúrnych a historických miest a podujatí. Podrobnosti a kontakt na podanie prihlášky. (T.Ž. 20.2.2009)

31.8. 2009
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Matsumae International Foundation pre mladých vedcov, ktorí už dosiahli titul PhD., alebo absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva roky pracujú v oblasti výskumu. Kandidáti musia mať v čase podávania žiadostí menej ako 41 rokov, výbornú znalosť anglického alebo japonského jazyka. Dĺžka pobytu je 3 až 6 mesiacov v rámci obdobia apríl 2010- marec 2011. Podrobnosti a prihláška. (18.5.2009 S.S.)

30.7. 2009
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium spoločnosti ENEL Slovenské elektrárne určené pre študentov, ktorí v roku 2009/2010 budú v  1. ročníku bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia so zamenraním na energetiku. Podrobnosti a prihláška. (18.5.2009, S.S.)

15.7. 2009
je uzávierka podávania žiadostí o výskúmné štipendiá vlády Nového Zélandu. Štipendium je poskytnuté na celú dobu doktorandského štúdia. Výška štipendia je NZ$ 1708.33/mesačne, plus náhrada za cestovné náklady a poistenie. Podrobnosti. (18.5.2009, S.S.)

30.6.2009
je uzávierka podávania žiadostí na štipendium vzdelávacej nadácie Jána Husa určené pre doktorandov a asistentov vo veko do 35 rokov, ktorí pôsobia v humanitných a spoločenských odboroch. Podrobnosti. (11.6.2009, S.S.)

30.6.2009
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá pre kresťanských študentov, absolventov vysokých škôl a vedcov v rámci programu KAAD. Śtipendium (540-1530 EUR/mesiac) je poskytované na 2-36 mesiacov. Náklady spojené s cestou a zdravotné poistenie hradí KAAD. Inštrukcie k podaniu prihlášky a ďalšie podrobnosti. (20.5.2009, S.S.)

30.6. 2009
je uzávierka podávania žiadostí o Fulbrightove štipendium pre postgraduálne štúdium. Štipendium sa poskytuje na 10 - mesačný študijný pobyt na univerzite alebo inštitúcií v USA. Kandidáti musia mať úplne ukončené magisterské štúdium, výborné študíjné výsledky, výbornú znalosť anglického jazyka, slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike. Podrobnosti. (18.5.2009, S.S.)

30.6. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na 5 - mesačné medzinárodné parlamenté štipendium do Nemeckého spolkového snemu v Berlíne. Štipendium je určtené mladým absolventom a akademikom, ktorí by sa chceli oboznámiť s parlamentárnym vládnym systémom SRN. Štipendium zahŕňa 450,- EUR/mesiac, náklady na poistenie a cestovné. Ubytovanie je bezplatné. Podrobnosti. (27.2.2009, S.S.)

15.6. 2009
je uzávierka podávania žiadostí o jubilejné výskumné štipendiá v rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko. Štipendium je určené pre postdoktorandov, ktorí neboli ešte habilitovaní a od udelenia titulu PhD. neprešlo viac ako 10 rokov.  Štipendium sa udeluje na 6 mesiacov vo výške 2000 EUR/mesiac. Podrobnosti. (19.5.2009, S.S.)

15.6. 2009
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá nemeckej nadácie pre životné prostredie DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt na 6-12 mesačné štipendijné pobyty s grantom 1060 EUR/mesiac pre absolventov vysokých škôl do 30 rokov zaoberajúcich sa ochranou a tvorbou životného prostredia. Podrobnosti. (17.2.2009, T. Ž.)

15.6. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS. Študenti, ktorí sa prihlasujú do programu musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre a vekový limit pre študentov (študenti a doktorandi) uchádzajúcich sa o štipendium je 35 rokov. Program podporuje: semestrálne pobyty študentov VŠ (min. 3-mesačné), krátkodobé pobyty, diplomantov a doktorandov (1-2 mesačné), učiteľské mobility (zväčša 1-mesačné). Okrem toho sa podporujú: profesionálne jazykové kurzy, odborné kurzy, exkurzie. Podrobnosti. (4.6.2008, L.K.)

6.6. 2009
je uzávierka pre podávanie prihlášok študentov na 6 mesačnú stáž na riaditeľstve NATO. Podrobnosti, inštrukcie a prihlášku nájdete na web stránke: http://www.nato.int/structur/interns/index.html

15.5. 2009
je uzávierka podávania žiadostí o výskumné štipendium japonskej vlády Monbukagakusho MEXT pre absolventov na rok 2010. Stáž sa začína v apríli 2010 a trvá dva roky. Uchádzač musí mať menej ako 35 rokov, výbornú znalosť anglického jazyka, mať záujem sa naučiť japonsky, byť absolventom VŠ, resp. študenom posledných ročníkov VŠ. Podrobnosti. (3.4.2009,S.S.)

22.4. 2009
je na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu STU uzávierka pre podávanie prihlášok na Georgius Agricola štipendiá pre 5 študentov STU v posledných ročníkoch alebo pre doktorandov (štipendium 450 EUR/mesiac) na štúdium alebo výskum na Technische Universität Dresden na zimný semester 2009/2010 (4 mesiace). AntragsformularAusschreibung Agricola, Ausschreibung Agricola English, Gutachten Agricola, Learning Agreement Agricola.(6.4.2009,T.Ž.)

15.4. každý rok
Je uzávierka podávania žiadostí na cenu Ignaz L. Lieben Award pre mladých výskumných pracovníkov do 40 rokov z Rakúska, Bosny-Hercegoviny, Chorvátska, ČR, Maďarska, Slovenska a Slovinska, pracujúcich v rsoblasti molekulárnej biológie, chémie a fyziky. Cena môže byť poskytnutá až do výšky 36000 $. (T.Ž. 20.2.2009)

10.4. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné študijné pobyty začínajúce v septembri 2009 (Master/PhD) na Tianjin university v Číne v dĺžke maximálne 3 roky. Podrobnosti. Kontaktovať možno aj Konfúciov inštitút v Bratislave (Mgr. Jana Krajciova -hovorí po čínsky), jkrajciova@gmail.com, tel./fax: 5262 2083, mobil: 0902 275 75       

27.3. 2009
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Taiwanskej vlády na rok 2009/2010Introduction to Taiwan Scholarship ProgramApplication form for a Taiwan ScholarshipProcedure and required documentsTerm of Agreement for Taiwan Scholarship Program.  Ďalšie info na http://www.studyintaiwan.org/ - na hornej lište klikni "Degree Programs" a na ľavej strane vyber "College/University" je tam zoznam univerzít, kde možno študovať. Žiadosti o štipendium posielajte na adresu: Taipei Representatzive Office in Bratislava, Mostová 2, 811 02 Bratislava. (T.Ž. 20.2.2009)

27.3. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na 3 - 8 mesačný študijný alebo výskumný pobyt do Talianska a letný kurz talianskeho jazyka (1 - 2 mesiace).  Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

18.3. 2009
je uzávierka podávania žiadostí štipendiné pobyty do Luxemburska. Typy štipendií: 1 - mesačný študijný pobyt pre doktorandov,  5 - ročné štúdium v oblasti informatiky na Université de Luxembourg, kurz francúzskeho jazyka. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.) 

19.3. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na 1 - 10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na Ukrajinu a letný seminár ukrajinského jazyka. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

18.3. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na 1 - 10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt do Bieloruska a kurz bieloruského jazyka. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

15.3. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci akcie Rakúsko - Slovensko. Štipendijné pobytu sú určené pre doktorandov, postdoktorandov a bývalých štipendistov Akcie. Dĺžka trvania pobytov je 1 - 6 mesiacov. Výška poskytovaného štipendia je 940,- EUR/mesiac pre doktorandov a 1040,- EUR/mesiac pre postdoktorandov. Podrobnosti. (8.10.2008, L.K.)

15.3. 2009
je uzáveirka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Španielska v rámci programu "Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management", ktorý je poskytovaný Zaragoza Logistic Center. Štipendijný program je určený pre študentov a absolventov s vynikajúcimi študijnými výsledkami a znalosťou anglického jazyka (TOEFL 105 bodov). Výška poskytovaného štipendia je 21.500,- EUR/rok. Podrobnosti, prihláška(7.10.2008, L.K.)

12.3. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na 3 - 10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt do Slovinska a letnú školu slovinského jazyka. Podrobnosti (5.6.2008, L.K.)

6.3. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Maďarska na základe bilaterálnych dohôd. Typy štipendií: 5 - 10 mesačný študijný pobyt, 1 - 3 mesačný výskumný pobyt a letné kurzy. Podrobnosti (5.6.2008, L.K.)

4.3. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Egypta na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 3-5 mesačného študijného/výskumného pobytu a 1-mesačného kurzu arabského jazyka. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

3.3. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Island pre študentov vyšších ročníkov VŠ na absolvovanie 8- mesačného štúdia islandského jazyka a literatúry. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

3.3. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Českej republiky. Typy štipendia: semestrálny študijný pobyt (5 mesiacov), letná škola slovanských jazykov (1 mesiac). Výška štipendia 7000,- CZK/mesiac. Podrobnosti. (3.6.2008, L.K.) 

1.3.2009
je uzávierka podávania žiadostí o štipendium dánskej vlády na magisterské štúdium klimatológie študentom venujúcim sa problematike klímy v rámci akademických programov dánskych univerzít.  Podrobnosti(17.2.2009, S.S.)

29.2. 2009
je uzávierka podávania prihlášok pre študentov všetkých fakúlt STU na štipendijné pobyty v rámci programu Erasmus na akademický rok 2009/2010. Podrobnosti. (19.10.2008, L.K.)

27.2. 2009
sa o 10:30 hod. v priestoroch Taipejskej reprezentačnej kancelarie, (Mostová ulica 2, Bratislava, budova Savoy, 1. posch.), uskutoční informačné stretnutie pre žiadateľov o štipendium Taiwanskej vlády na rok 2009/2010, na ktorom zástupkyňa kancelérie pani Shao bude informovať o možnostiach udelenia štipendií. Záujemcovia o stretnutie potvrdia svoju účasť na tel.: 5825 3220 alebo 5825 3229,  alebo na e-mail: mailto:meliskova@taipei.dialtelecom.sk .     

26.2. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Srbska na základe bilaterálnych dohôd na 1 - 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt a letnú jazykovú školu. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

26.2. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávanie žiadostí na štipendijné pobyty do Poľska. Typy štúdia: semestrálny pobyt, 10 - mesačný pobyt, letný jazykový kurz, 10 - mesačné postgraduálne štúdium na College of Europe, letný kurz poľského jazyka. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

20.2. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Grécka na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 5-10 mesačného postgraduálneho pobytu, 10-dňového prednáškový pobytu a 1-mesačného kurzu modernej gréčtiny. Podrobnosti . (5.6.2008, L.K.)

20.2. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Belgicka. Štipendiá sú určené pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Dĺžka trvania štipendia 3 - 6 mesiacov. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

15.2. 2009
je uzávierka podávania prihlášok na BAYHOST štipendiá (700 UR/mesiac) na doktorandské a postgraduálne štúdium na Bavorských štátnych univerzitách. Viac informácií o programe, podmienkach podania prihlášky a procese výberu. (3.1.2009, T.Ž.) 

13.2. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Ruska na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie rôznych typov študijných alebo výskumných pobytu a na letný kurz ruského jazyka. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

13.2. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Číny na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 1-ročného študijného alebo výskumného pobytu a letnú školu čínskeho jazyka. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

6.2. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Rumunska na základe bilaterálnych dohôd na absolvovanie 5-10 mesačného študijného alebo výskumného pobytu a na letný kurz rumunského jazyka. Podrobnosti(5.6.2008, L.K.)

4.2. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Bulharska poskytovaných na základe medzivládnych dohôd. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

31.1. 2009
je uzávierka podávania prihlášok na 400 štipendií Medzinárodného vyšehradského fonduIntra-Visegrad sú 1-2 semestrálne štipendiá sú určené účastníkom z ČR, Maďarska, Poľska a Slovenska na akreditované univerzity alebo akadémie vied v štátoch V4. Outgoing štipendiá sú určené na 1-2 semesrálne pobyty účastníkov zo štátov V4 do štátov Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina. Výška štipendia je 2.000,- EUR/semester. Pobyty sú určené pre študentov, ktorí absolvovali na domácej univerzite min. 4 semestre. Kontakt: Dana Pekaríková, Manažér štipendií, Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava, scholarschips@visegradfund.org  (T.Ž. 17.10.2008)   

30.1. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Moldavska na základe bilaterálnych dohôd. Pobyty sú určené na absolvovnie 3- 10 mesačného študijného, stážového pobytu alebo 21-dňového kurzu moldavského jazyka. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

29.1. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Dánska.Typy štipendií: 3 - 10 mesačný študijný/výskumný pobyt, letný kurz dánskeho jazyka (3 týždne). Výška štipendia 5000,- DKK/mesiac. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

29.1. 2009
je v SAIA n.o. uzávierska podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Čiernej hory. Štipendium je určené pre študentov a doktorandov VŠ. Dĺžka štipendijného pobytu je 1- 9 mesiacov. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

12.1. 2009
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné stáže -pracovné pobyty v japonských firmách (september 2009 - august 2010) do Japonska v rámci programu VULCANUS in JAPAN. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na cestu a pobyt je 2 000 000 YEN. V rámci programu študenti absolvujú prípravné stretnutie, 4 mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 mesačnú pracovnú stáž v japonskej firme. Kurz jazyka je pre účastníkov bezplatný. Firma poskytne a hradí ubytovanie. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2009. Často kladené otázky, článok o programe Vulcanus.
Uchádzači všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Útvare pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, II. posch., č.d. B325. (3.11.2008, T.Z.) 

9.1. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Fínska. Štipendijné pobyty sú určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov na 3 - 9 mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)

8.1. 2009
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nórska na základe nórskeho vládneho štipendijného programu. Štipendiá sú určené na absolovanie letnej školy alebo 10-mesačného štipendijného pobyty. Podrobnosti. (5.6.2008, L.K.)