Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

15.12. 2006
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Fínska. Typy štipendií: 3 - 9 mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt. Podrobnosti. (31.10.2006, L.K.)

15.12. 2006
Euroatlanticke centrum ponúka jedinečnú možnosť zúčastniť sa jednodňového výletu do centrály NATO v Bruseli. Stačí napísať krátku esej v rozsahu dvoch A4 na tému "Quo vadis NATO? Budúcnosť transatlantickej aliancie mojimi očami" zaslať ju na sutaz@eac.sk alebo bežnou poštou s označením "Súťaž" na adresu Euroatlantické centrum, Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica. Najúspešnejsí autori sa zadarmo zúčastnia jedinečného výletu do Bruselu a získajú celoročné predplatné časopisu The Euro-Atlantic Quarterly a ďalšie zaujímavé ceny. Podrobnosti. (14.11.2006, L.K.)

20.11.2006
je uzávierka podávania prihlášok na ročnú prácu v organizácii UNESCO, ktorú každý rok UNESCO ponúka mladým ľuďom do 30 rokov v rámci programu "Mladí profesionáli".  Podrobnosti a formulár prihlášky sa nachádzajú na adrese http://www.unesco.sk/ v časti: Práca pre UNESCO.  

15.11. 2006
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá z Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Štipendiá pre magisterské štúdium ( 5 - 10 mesiacov), štipendiá pre doktorandov (1 - 12 mesiacov) a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Podrobnosti.

31.10. 2006
V termíne 12. - 13.12.2006 sa v Bruseli uskutoční medzinárodné fórum "Carrers in Europe" určené pre absolventov, profesionálov s praxou (nie viac ako 5 rokov) a plynulou znalosťou anglického jazyka a min. ďalších dvoch európskych jazkoch, ktorí hľadajú prácu v Európe. Na fóre sa bude prezentovať viac ako 30 multinárodných spoločností. Podrobnosti. (28.6.2006, L.K.)

30.10.2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt "Master in Insurance and Risk Management" poskytovaný School of Management Trieste, Taliansko. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s termínom nástupu január 2007. Výška štipendia je  20000,- EUR/rok. Podrobnosti. (2.2.2006, L.K.)

9.9. 2006
Je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Indie poskytované "Indian Institute of Production Management" na nasledovné programy:
- Maintenance Engineering and Management,
- Condition Based Maintenance,
- Industrial Electronics and Instrumentation,
- Management Development,
- Power Plant Management.
Dĺžka štipendijných pobytov je 10 týždňov. Podrobnosti. (24.7.2006., L.K.)

1.9. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na cenu pre mladého európskeho podnikateľa "European Young Entrepreneurs Awards 2006", ktorej cieľom je umožniť mladým študentom implementáciu ich projektov na európskej úrovni. Kandidáti sa môžu uchádzať ako jednotlivci, alebo ako tím. Prihlasovaný projekt môže byť vo fáze návrhu, vývoja alebo implementácie. Tridsať najlepších kandidátov bude pozvaných na stretnutie a diskusiu do Francúzska v termíne 18.-19.10.2006. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie budú kandidátom uhradené. Víťaz získa finančnú cenu vo výške 3000,- EUR, druha a tretia cena je vo výške 1500,- EUR. Záujemci si môžu vyzdvihnúť prihlášky na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. Podrobnosti. (7.7.2006, L.K.)

24.7. - 25.8. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na výskumný štipendijný pobyt poskytovaný INESC Porto, Portugalsko. Dĺžka výskumného pobytu je 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia) s termínom nástupu k 1.9.2006. Oblasť výskumu: Custom Computing Architectures. Podrobnosti. (10.7.2006, L.K.)

15.8. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na MSc. program EUROAQUAE - Euro Hydro-Infromatics and Water Managemet. Program "EuroAquae" je poskytovaný a garantovaný piatimi európskymi unvierzitami: University of Nice - Sophia Antipolis (Francúzsko), Brandenburg University of Technology Cottbus (Nemecko), Budapest University of Technology and Economics (Maďarsko), Polytechnic University of Catalonia (Španielsko), University of Newcastle upon Tyne (UK).
Dĺžka študijného pobytu je 2 roky. Štipendijný pobyt je určený pre študentov (min. držiteľ Bc. titulu) v oblasti: Engineering, Environmental Sciences, Physics, Computer Sciences, Geography, Mathematics, Chemistry, Geology alebo príbuzné oblasti s TOEFL skóre minimálne 575. Úspešným absolventom je po absolvovaní štúdia vydaný multi diplom zo všetkých univerzít. 

10.8. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt "International Master in Tourism and Leisure" poskytovaný School of Management Trieste, Taliansko. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s termínom nástupu oktober 2006. Výška štipendia je v závislosti od kvalifikácie uchádzačov v rozpäti od 7500,- do 15000,- EUR/rok. Podrobnosti. (2.2.2006, L.K.)

30.6. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na "MBA Program in Logistic Management" na Hamburg School of Logistics, Nemecko. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov s termínom nástupu k 2.10.2006. Program bude prebiehať v anglickom jazyku a je určený pre absolventov s min. ročnou praxou a TOEFL alebo IELTS skúškami. Podrobnosti. (22.5.2006, L.K.)

30.6. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt "MBA in International Bussines" poskytovaný School of Management Trieste, Taliansko. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s termínom nástupu september 2006. Výška štipendia je v závislosti od kvalifikácie uchádzačov v ropäti od 10000,- do 20000,- EUR/rok. Podrobnosti. (2.2.2006, L.K.)
28.6. - 21.7. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá postykované INESC Porto, Portugalsko. Dĺžka výskuného pobytu je 10 mesiacov (s možnsťou predĺženia) s termínom nástupu k 1.8.2006. Podrobnosti. (26.6.2006, L.K.)

15.6. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendijné pobyty do Nemecka poskytované DAAD a Ministerstvom vzdelávania a výskumu. Výskumné pobyty "Modern Applications of Biotechnology" sú určené pre postdoktorandov, ktorí sú vlastníkmi titulu PhD. min. 3 roky s vynikajúcou znalosťou anglického jazyka (TOEFL 550/230), znalosť nemeckého jazyka je vítaná. Výška poskytovaného štipendia je 1840,- EUR/mesiac. Oblasť výskumu:
- Medical biotechnology (including regeneration technologies),
- Engineering biotechnology (e.g. nanobiotechnology, biological production processes),
- Agricultural biotechnology (including biological safety research),
- Molecular life sciences (including bioinformatics and systems biology.
Podrobnosti, prihláška

15.6. 2006
Je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na šitpendiá poskytované v rámci Národného štipendijného programu určené na podporu mobilít študentov, doktorandov, učiteľov a výskumných pracovníkov.
Štipendiá sú určené pre študentov vysokých škôl a doktorandov na pokrytie životných nákladov na časť vysokoškolského štúdia alebo výskumného pobytu na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Vo výnimočných prípadoch aj na pokrytie poplatkov za štúdium. Štipendijný program nie je určený na financovanie celého vysokoškolského, resp. doktorandského štúdia v zahraničí. Podrobnosti.

Priebežne počas roka
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá Indickej technickej a ekonomickej spolupráce (ITEC) na krátkodobé školenia (5-12 týždňov) v indických inštitúciách. Uchádzať sa o štipendiá môžu zamestnanci a úradníci vlády, podnikov verejného sektora, univerzít a Obchodnej a priemyselnej komory. Celé náklady na školenia, vrátane spiatočnej letenky, poplatkov za školenie, ubytovanie, ambulatné lekárske ošetrenie, štipendia, príspevku na knihy a študijné cesty znáša Ministerstvo zahraničných vecí indickej vlády. Podrobnosti. (18.5.2006, L.K.)

1.6. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na medzinárodný štipendijný program "Master of Science in Molecular Bioengineering" na Technische Universität Dresden, Nemecko. Štipendijný program je určený pre študentov s titulom BSc., MSc., doktorandov a absolventov z oblasti: biotechnology, biology, chemistry, physics, materials science, medicine, computer science, nanotechnology. Medzinárodný program bude prebiehať v anglickom jazyku. Dĺžka štipendijného pobytu je 2 roky. Výška štipendia 500,- EUR/mesiac (max. na 30 mesiacov). Program ponúka štúdium v nasledovných oblastiach: Chemistry with biomolecules, Genomics, Proteomics, Bionanotechnology, Bioinformatics, Biomedical Materials, Molecular Tissue Engineering, Cellular Machines, Biophisics. Prihláška a podrobné info.(19.1.2006, L.K.)

31.5. 2006
Je uzávierka podávania prihlášok na účasť na Medzinárodnom programe Nemeckého spolkového snemu pre praktikantov. Program je určený pre mladých absolventov VŠ s veľmi doboru znalosťou nemeckého jazyka. Výška poskytovaného štipenia je 450,- EUR/mesiac. Úspešným kandidátom je poskytované ubytovanie zdarma a preplatené cestovné náklady. Dĺžka programu je 5 mesiacov. Prihlaska, podrobnosti. (22.3.2006, L.K.)

17.5. - 9.6. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na výskumný štipendijný pobyt poskytovaný INESC Porto, Portugalsko. Zameranie výskumu: Multimedia Networking Applications. Dĺžka výskumného štipendia je 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia) s nástupom k 16.6.2006. Podrobnosti. (11.5.2006, L.K.)

19.5. 2006
Dňa 19.5.2006 sa v kultúrnom dome Dúbravka (Červená sála), Saratovská 12, Bratislava uskutoční prezentácia študijných pobytov poskytovaných mexickou vládou pre slovenských študentov a výskumných pracovníkov. (6.5.2006, L.K.)

17.5.2006
Je uzávierka podávania prihlášok na finančnú podporu na účasť na medzinárodnom fóre European Forum Alpbach 2006, ktoré sa uskutoční v termíne 17. 08. - 02. 09. 2006 v Rakúsku. Štipendium je určené pre absolventov a študentov (min. tuitul Bc.) do 35 rokov. Štipendium pokrýva účastnícky poplatok a príspevok na ubytovanie. Cestovné náklady si hradí účastník z vlastných zdrojov. Program medzinárodného seminára.
Záujemci sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy, Vazovova 5, II. posch., č.d. B325 a predkladajú:
- Application Form,
- Curriculum vitae,
- Letter of motivation,
- Certificate of your studies,
- Recommendation letter.

15.5. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na "Trainee program 2006" poskytovaný rakúskou spoločnosťou ENERGIE AG Oberösterreich. Program je určený pre absolventov všetkých študijných odborov s dobrou znalosťou nemeckého jazyka. Dĺžka trvania programu je 18 mesiacov s termínom nástupu k 1.10.2006. Úspešnému kandidátovi bude zabezpečená mzda a koncern Energie AG Oberosterreich sa bude podielať aj na úhrade ubytovania a ostatných nákladoch.
Záujemci o trainee program sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy a predkladajú:
- žiadosť v nemeckom jazyku,
- overenú kópiu diplomu,
- 1 fotografiu pasového formátu.
(6.3.2006, L.K.)

15.5. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na finančnú podporu vo výške 500,- USD na účasť na letnom programe Spanish and Puerto Rican Culture Summer Program, ktorý sa uskutoční na University of Puerto Rico v termíne 26.6. - 22.7. 2006. Kurzy letného programu: Spanish for non-native Speakers, Puerto Rican Literature, Spanish Composition and Conversation, Society and Culture in Puerto Rico. (4.1.2006, L.K.)

12.5. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendium na letnú školu "Summer School on Public Management", ktorá sa uskutoční na Universitá di Bologna, Taliansko v termíne 12.6. - 22.6.2006. Letná škola je určená pre absolventov a doktorandov. V rámci letnej školy budú prebiehať nasledovné moduly: Management Control System in the Public Sector, Organization in the Public Sector, Accounting Auditing and Accountability in the Public Sector, Information System in Public Management. (28.4.2006, L.K.)

2.5. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Technische Hochschule Aachen a Universität Koeln, Nemecko poskytované DAAD v rámci štipendijného programu "Mummert Stiftung". Štipendijné pobyty sú určené pre študentov (do 24 rokov) tretích a štvrtých ročníkov všetkých technických smerov. Uchádzači musia mať vynikajúce znalosti nemeckého jazyka (TestDaf, DSH, Oberprufung Geothe-Institut). Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s predĺžením štipendia až na 3 roky a s možnosťou získania nemeckého diplomu na Technische Hochschule Aachen alebo Universität Koeln. Výška poskytovaného štipendia je 765,- EUR/mesiac v prvom roku, 790,- EUR/mesiac v druhom roku a 810,- EUR/mesiac v treťom roku štúdia.
Uchádzači o štipendijný pobyt sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch, č. d. B325 a predkladajú v troch exemplároch ( 1 originál + 2 fotokópie) v nemeckom jazyku:
- Vollständig ausgefüllter DAAD-Bewerbungsbogen „Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium“ (erhältlich bei den Deutschen Botschaften, DAAD-Vertretungen und Lektoren im Ausland, im Internet unter http://www.daad.de/), mit neuerer Fotografie.
- Lückenloser tabellarischer Lebenslauf.
- Ausführliche Begründung für den geplanten Studienaufenthalt sowie Darstellung des Werdegangs einschließlich der bisher unter Beweis gestellten leadership und der beruflichen und persönlichen Zukunftspläne in Form eines Essays (max. 3 S.).
- Zwei Empfehlungsschreiben von Fachprofessoren, die über die wissenschaftliche und kommunikative Befähigung des Bewerbers Auskunft geben. Aus dem Schreiben muss die Stellung des Gutachters hervorgehen. Die Gutachten sind vertraulich und müssen in verschlossenen Umschlägen eingereicht oder zugeschickt werden.
- Zeugnisunterlagen mit allen Einzelnoten in amtlich beglaubigten Kopien, mit ebenfalls amtlich beglaubigter Übersetzung ins Deutsche oder Englische:
a) Schulabschlusszeugnis, das im Heimatland zum Hochschulstudium berechtigt.
b) Alle Hochschulzeugnisse über sämtliche Jahresprüfungen.
c) Falls vorhanden: Bachelor-, Lizenziat- oder sonstiges Abschlusszeugnis
-  Sprachzeugnis: DSH, TestDaf, DSD II, Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe-Instituts oder gleichwertige Prüfung. Bewerber, die zum Bewerbungszeitpunkt noch über keines dieser Zeugnisse verfügen, müssen einen Sprachtest bei einem DAAD-Lektor ablegen. Die Adressen der Lektoren erfahren Sie bei der für Ihr Land zuständigen Abgabestelle für die Stipendienanträge (z.B. DAAD-Außenstelle, Kulturabteilung der Deutschen Botschaft).
- Falls vorhanden: Zusätzliche die Bewerbung stützende Dokumente.
(11.4.2006, L.K.)

29.4. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty poskytované Politecnico di Milano, Taliansko. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov a doktorandov nasledovných odborov: Building Engineering, Computer Engineering, Management, Economics and Industrial, Engineering, Mechanical Engineering, Environmental Engineering, Civil Engineering. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s možnosťou predĺženia. Podrobnosti. Leták. (8.3.2006, L.K.)

25.4. - 10.5. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na výskumný štipendijný pobyt poskytovaný INESC Porto, Portugalsko. Štipendijný pobyt je určený pre študentov a absolventov v odbore elektrotechnika, informatika, výpočtová technika príp. príbuzné smery. Dĺžka výskumného pobytu je 9 mesiacov s termínom nástupu k 15.5.2006. Oblasť výskumu: Programming of control interfaces in LabView for laboratorial test machines. Podrobnosti. (19.4.2006, L.K.)

20.4. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na Technische Universität Chemnitz, Nemecko. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov vyšších ročníkov s dobrou znalosťou nemeckého jazyka a vynikajúcimi študijnými výsledkami. Výška štipendia je 450,- EUR/mesiac.
Uchádzači o štipendijný pobyt sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II.posch, č.d. B325 a predkladajú:
- Bewerbungsformular, eigenhändig unterschrieben
- Tabellarischer Lebenslauf
- Fächer- und Notenübersicht
- Begründung des Stipendienantrages
- Gutachten eines Hochschullehrers der TU Chemnitz und/oder der Heimathochschule (enthalten im Bewerbungsformular)
- Immatrikulationsbescheinigung der Heimatuniversität
- Kopie der Zulassung zum Studium (kann nachgereicht werden)
- Nachweis über Deutschkenntnisse
- Kopie vom Pass
Podrobnosti

19.4. - 10.5. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na výskumný štipendijný pobyt poskytovaný INESC Porto, Portugalsko. Štipendijný pobyt je určený pre študentov (min. tutil Bc.) a absolventov v odbore elektrotechnika, informatika, výpočtová technika príp. príbuzné smery. Dĺžka výskumného pobytu je 7 mesiacov s termínom nástupu k 15.5.2006. Oblasť výskumu: Electronic Integration of the Footwear Industry companies. Podrobnosti. (19.4.2006, L.K.)

11.4. - 25.4. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na výskumný štipendijný pobyt poskytovaný INESC Porto, Portugalsko. Štipendijný pobyt je určený pre študentov (min. s titulom Bc.) a absolventov s vynikajúcou znalosťou anglického jazyka. Oblasť výskumu: Definition of technological roadmaps for the European industry. Dĺžka výskumného pobytu je 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia) s termínom nástupu k 1.5.2006. Podrobnosti. (6.4.2006, L.K.)

24.3. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci "Taiwan International Graduate Program" poskytované Academiou Sinica, Taiwan. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov s titulom Bc. a MSc. Výška štipendia je 11000,- USD/rok. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s možnosťou predľženia o ďalšie 2 roky.
V rámci štipendijného programu si študenti vyberajú z nasledovných programov:
1. Chemical Biology and Molecular Biophysics
2. Molecular Science and Technology
3. Molecular and Biological Agricultural Sciences
4. Bioinformatics
5. Molecular and Cell Biology
6. Nano Science and Technology
7. Molecular Medicine
8. Computational Linguistics and Chinese Language Processing
Záujemci o štipendijný pobyt sa prihlasujú na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch. Prihlášky, odporúčacie listy a informačné materiály sú k dispozícii na zahraničnom oddelení. Ďalšie podrobnosti

15.3. - 29.3. 2006
Je uzávierka podávania prihlášok na výskumný štipendijný pobyt poskytovaný INESC Porto, Portugalsko. Výskumný pobyt je určený pre študentov a absolventov v oblasti elektrotechniky, informačných technológií a softwarového inžinierstva. Predmetom výskumného pobytu je: Digital Television/Triple Play - The TV viewer as a user - research on human-computer interaction, user profiling and set-top box software. Dĺžka pobytu je 9 mesiacov s termínom nástupu 1.4.2006. Podrobnosti. (8.3.2006, L.K.)

1.3. - 20.3. 2006
Je uzávierka podávanie prihlášok na tri 4-mesačné cykly školení pre slovenských a rakúskych doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v rámci projektu "Uľahčenie vstupu doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do praxe".
Cieľovou skupinou sú doktorandi (interní i externí), mladí vedecko-výskumní pracovníci Bratislavského kraja a Viedne (do 35 rokov). Základné podmienky účasti: súhlas zamestnávateľa, aktívna znalosť anglického jazyka, účasť na všetkých školeniach v rámci cyklu. Podrobnosti. (8.3.2006, L.K.)

25.1.2006
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Japonska "2006 Monbukagakuscho scholarship for research student" financované japonským ministerstvom pre vzdelávanie, kultúru a vedu. Štipendium je určené pre absolventov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Výška štipendia je 175000,- YEN/mesiac. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s nástupom k 1.10.2006. Pred podaním prihlášky si uchádzač musí nájsť tútora na Kanazawa University, ktorý študentovi napíše akceptačný list. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené budú o tejto skutočnosti informovaní v priebehu mesiaca júl 2006.
Prihláška, podrobné informácie a materiály sú k dispozícii na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. (3.1.2006, L.K.)

17.1. - 31.1.2006
Je uzávierka podávania žiadostí na výskumný pobyt poskytovaný inštitúciou INESC Porto, Portugalsko. Dĺžka výskumné pobytu je 12 mesiacov s termínom nástupu k 13.2.2006. Výskumý pobyt je určený pre študentov s titulom BSc., MSc. alebo PhD. v oblasti: Computational intelligence, Optimization, Power systems. Podrobnosti. (16.1.2006, L.K.)

12.1. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné pobyty (september - august) do Japonska v rámci programu VULCANUS in Japan 2006-2007. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na ročný pobyt je 15000,- EUR. V rámci programu študenti absolvujú prípravné stretnutie v Bruseli, následne 4 - mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 - mesačnú pracovnú stáž v japonskej spoločnosti (Toyota, Bosch, Honda, Toshiba, Canon a iné). Pre úspešných kandidátov je účasť na prípravnom stretnutí v Bruseli i na kurze japonského jazyka bezplatná. Ubytovanie je poskytované taktiež bezplatne počas celej doby trvania programu.
Uchádzači zo všetkých fakúlt odovzdávaju kompletne vyplnenú prihlášku spolu s povinnými prílohami na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2006. (9.11.2005)