Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

31.12. 2003
Uzávierka podávania súťažných vedeckých prác s tematikou Latinskej Ameriky, ktoré budú vyhodnotené na IV. európskom kongrese CEISAL. Téma:  Sociálne výzvy Latinskej Ameriky v 21. storočí, oblasti: Spoločenské vedy (politológia, ekonómia, sociológa, humanna geografia...), humanitné vedy (archeológia, filozofia, história, filológia,...) prírodné vedy (ekológia, environmentalistika, fyzická geografia,...) (23.9.2002, T.Ž.) Viac informácií

16.12.2003
Uzávierka podávania žiadostí na 1-10 mesačný študijný pobyt do Nórska, určený pre študentov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Stránka The International Scholarship Section (12.6.2003 L.K.)

16.12.2003
Uzávierka podávania žiadostí na medzinárodnú letnú školu na Univerzite v Oslo do Nórska, určený pre študentov VŠ, doktorandov, učiteľov VŠ. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Stránka The International Scholarship Section (12.6.2003 L.K.)

11.12.2003
Uzávierka podávania žiadostí na ročný štipendijný pobyt do Indie, určený pre študentov VŠ, doktorandov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. (12.6.2003 L.K.)

15.11.2003
Uzávierka podávania žiadostí do Nemecka - DAAD na študijné štipendiá, výskumné štipendiá, umelecké štipendiá, letné jazykové a odborné kurzy a ďalšie programy finančne podporované  DAAD. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Stránka DAAD.(12.6.2003 L.K)

06.11.2003
Uzávierka podávania žiadostí na ročný štipendijný pobyt do Izraela, určený pre doktorandov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. (12.6.2003 L.K.)

06.11.2003
Uzávierka podávania žiadostí na rletný kurz modernej hebrejčiny do Izraela, určený pre doktorandov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. (12.6.2003 L.K.)

23.10.2003
Uzávierka podávania prihlášok na 9-mesačný postgraduálny pobyt do Švajčiarska, určený pre absolventov VŠ, študentov posledného ročníka VŠ, doktorandov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. (12.6.2003 L.K.)

23.10.2003
Uzávierka podávania prihlášok na 9-mesčný študijný pobyt do Švajčiarska, určený pre študentov umeleckého zamerania. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. (12.6.2003 L.K.)

02.09.2003
je uzávierka podávania prihlášok na 10 - mesačné postgraduálne študijné alebo výskumné pobyty do USA v rámci programu Fulbrightovej komisie. Prihlášky a uzávierka prihášok na adrese: Fulbright Commission, Levická 3, 821 08 Bratislava (12.6.2003 L.K.)

31.08.2003
Uzávierka podávania prihlášok na cenu v hodnote 200 000.- SK "Werner von Siemens Excellence Award" za výskum. Kontaktna adresa: Siemens Award, Siemens, s.r.o., Stromová 9, 837 96 Bratislava, tel.: 5968 2160, fax: 5968 5262, e-mail: siemens.award@siemens.sk. (10.02.2003, T.Ž.)

31.08.2003
Uzávierka podávania prihlášok na cenu "Werner von Siemens Excellence Award" za diplomovú (20.000,- Sk) a doktorandskú prácu (30.000,- Sk). (10.02.2003, T.Ž.)
15.08. 2003
Uzávierka podávania žiadostí o podporu realizácie praxí plánovaných medzi januárom až marcom 2004 financovaných cez DAAD. Podrobnosti v slovenčine alebo http:// http://www.daad.de/ (1.8.2002, T.Ž.)

25.4.2003
Uzávierka registrácie do súťaže o dizajnérsky návrh na opätovné využívanie High Line štruktúry v New Yourku na účely otvoreného verejného priestoru vo forme vyvýšeného chodníka. Sprievodca k súťaži, registrácia a informácie o vedeckom backgrounde. (1.4.2003, T.Ž.)

1.4.  2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na ročný študijný pobyt do Nemecka - Bavorsko, určený pre doktorandov, predagogických a výskumných pracovníkov. Prihláška a podrobnosti (3.9.2002, L.K)

14.02.2003
Uzávierka podávania prihlášok na štipendium Philippe Habert, ktoré udeľuje združenie Le Pont Neuf. Štipendium je určené študentom 3. až 5. ročníka politológie, ktorí budú absolvovať 10 mesačné štúdium na Inštitúte politických vied v Paríži a získajú diplom "maitrise" v rámci 2. cyklu a DEA alebo DESS v rámci 3. cyklu. Informcie a prihlášky sú na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu, doplňujúce informácie podáva pani Martina Saganová, tel.: 59 34 77 41, martina.saganova@diplomatie.gouv.fr. (7.1.2003, T.Ž.)

13.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 5-10 mesačný pobyt do Grécka, určený pre doktorandov a vedeckých pracovníkov. Prihláška a podrobnosti (28.8.2002, L.K.)

13.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na celé vysokoškolské štúdium do Grécka, určené pre študenta 1. ročníka VŠ. Prihláška a podrobnosti (3.9.2002, L.K.)

13.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na letný kurz gréckeho jazyka a kultúry, určený pre študentov a doktorandov Prihláška a podrobnosti (3.9.2002, L.K.)

13.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 1-10 mesačný posgraduálny pobyt do Poľska, určený pre doktorandov. Prihláška a podrobnosti Pozri tiež (4.9.2002, L.K.)

13.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na čiastkové (1-10 mesiacov) vysokoškolské štúdium do Poľska, určené pre študentov VŠ. Prihláška a podrobnosti Pozri tiež (4.9.2002, L.K.)

13.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na semestrálny študijný pobyt do Poľska, určený pre študentov polonistiky. Prihláška a podrobnosti Pozri tiež (4.9.2002, L.K.)

13.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na letný kurz poľského jazyka, určený pre VŠ učiteľov, študentov a doktorandov polonistiky. Prihláška a podrobnosti Pozri tiež (4.9.2002, L.K.)

10.02. 2003
Uzávierka pre žiadosti o registráciu do súťaže študentov architektúry ACSA/Wood Products Council Student Design Competition (26.9.2002, T.Ž.)

10.02.2003
Uzávierka podávania prihlášok na štipendium Komisie J. W. Fulbrighta na šesťtýždňové letné semináre v USA na tému: 1. Ústava USA – pôvod, vývoj a súčasné problémy, 2. Emigrácia a etnicita: americká skúsenosť, 3. Zahraničná politika USA – základy a formulácie, 4. Súčasná americká literatúra, 5. Civilizácia USA, 6. Náboženstvo v USA – pluralizmus a verejná účasť, 7. Politický výoj USA – idey a inštitúcie. Fulbright Commission, Levická 3, 821 08 Bratislava 2, Tel.: 5542 5606, Fax: 5557 7491, office@fulb.sanet.sk  (29.1.2003, T.Ž.)

07.02.2003
Uzávierka podávania prihlášky na štipendium japonskej vlády (Monbukagakusho) pre mladého výskumného pracovníka do 35 rokov s pôsobením na Kanazawa University v Japonsku. Formuláre prihlášky sú na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu. (22.1.2003)

04.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na ročný študijný pobyt do Číny, určený pre študentov, doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobnosti, Pozri tiež (28.8.2002, L.K.)

04.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na ročný študijný kurz portugalského jazyka, určený pre študentov portugalského jazyka a literatúry. Prihláška a podrobnosti (4.9.2002, L.K.)

04.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 6-mesačný výskumný pobyt do Porugalska, určený pre študentov portugalského jazyka a literatúry. Prihláška a podrobnosti (4.9.2002, L.K.)

04.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 3-9 mesačný posgraduálny pobyt do Porugalska, určený pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Prihláška a podrobnosti (4.9.2002, L.K.)

04.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na letný kurz portugalského jazyka, určeného pre študentov portugalského jazyka. Prihláška a podrobnosti (4.9.2002, L.K.)

03.02. 2003
Uzávierka pre žiadosti o registráciu do súťaže študentov architektúry "2002-03 ACSA/AISC Student Design Competition".  (26.9.2002, T.Ž.)

01.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 3-6 mesačný študijný pobyt na Kubu, určený pre študentov a doktorandov. Prihláška a podrobnosti (3.9.2002, L.K.)

01.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 6 mesačný študijný pobyt na Kubu, určený pre študentov a doktorandov hispanistov. Prihláška a podrobnosti (3.9.2002, L.K.)

01.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 3-10 mesačný študijný pobyt do Holandska, určený pre študentov posledného ročníka, doktorandov alebo absolventov VŠ (maximálne 2 roky po ukončení VŠ). Prihláška a podrobnosti Pozri tiež (3.9.2002, L.K.)

01.02. 2003
Uzávierka pre podávanie žiadostí letný kurz holandského jazyka, určený pre študentov. Prihláška a podrobnosti Pozri tiež (3.9.2002, L.K.)

31.01. 2003
Uzávierka podávania žiadostí o krátkodobý pobyt (6 – 12 mesiacov) na Kanazawa University (Japonsko) v čase: október 2003 – marec 2004, alebo október 2003 – august 2004, alebo október 2003 – september 2004. Štipendium 80 000.-YEN/mesiac, 25 000.- YEN pri príchode plus spiatočnú letenku poskytuje Kanazawa University.Záujemcovia sa prihlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU (19.11.2002, L.K.)

23.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí na letný 3-týždňový kurz francúzskeho jazyka a literatúry do Belgicka - Francúzske spoločenstvo, určený pre študentov (ukončné minimálne 2 semestre) a učiteľov vysokých škôl. Prihláška a podrobnosti, Pozri tiež   (26.8.2002, L.K.)

23.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí na výskumný pobyt - odbornú stáž do Belgicka - Francúzske spoločenstvo, určený pre doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov.  Prihláška a podrobnosti  Pozri tiež  (26.8.2002, L.K.)

23.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí o 10-mesačný postgraduálny pobyt do Belgickaurčený pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Prihláška a podrobnosti, Pozri tiež  (26.8.2002, L.K.)

23.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí o 1- 4 mesačný výskumný pobyt do Belgickaurčený pre doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobnostiPozri tiež  (26.8.2002, L.K.)

16.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí o 3-9 mesačný študijný pobyt do Fínska, určený pre postgraduálnych študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov. Prihláška a podrobnosti  (28.8.2002, L.K.)

16.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí na 4-9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt do Švédska, určený pre študentov a doktorandov.  Prihláška a podrobnosti Podrobnosti (5.9.2002, L.K.)

16.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí na letný kurz švédskeho jazyka, určený pre študentov a výskumných pracovníkov v oblasti lingvistiky. "Prihláška a podrobnosti  Podrobnosti (5.9.2002, L.K.)

16.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí na letný kurz fínskeho jazyka a kultúry, určený pre študentov fínskeho jazyka.. Prihláška a podrobnosti   (28.8.2002, L.K.)

16.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí o 3 - 9 mesačný študijný pobyt do Dánska, určený pre študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Prihláška a podrobnosti, Pozri tiež  (28.8.2002, L.K.)

16.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí na krátkodobý vedecký pobyt do Dánska, určený pre doktorandov a  vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobnosti, Pozri tiež  (28.8.2002, L.K.)

16.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí na letný kurz dánskeho jazyka, určený pre študentov a doktorandov. Prihláška a podrobnosti, Pozri tiež  (28.8.2002, L.K.)

14.1. 2003
Uzávierka podávania žiadostí na letný 3-týždňovýletný kurz flámskeho jazyka a kultúry určený pre študentov, doktorandov a pedagogických pracovníkov.  Prihláška a podrobnosti, Pozri tiež  (26.8.2002, L.K.)