Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

V júni 2020 bol STU schválený nový projekt v rámci programu Erasmus+ KA107

"Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami"

tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EÚ. STU bol schválený grant pre 17 partnerských krajín a 22 inštitúcií.

Na rozdiel od mobilít realizovaných cez Erasmus+ KA103, v rámci Erasmus+ KA107 zabezpečuje inštitúcia v krajine programu (STU) celú administráciu mobilít a finančného grantu pre STU účastníkov mobilít i účastníkov z partnerskej inštitúcie.

Číslo zmluvy: 2020-1-SK01-KA107-078196

Trvanie projektu: 24 mesiacov: 01.08.2020 - 31.07.2022

 

Partnerské krajiny a inštitúcie

Koordinátori projektu

Austrália, Charles Darwin University

prof. O. Moravčík, REK

Bielorusko, Belarusian National Technical University

prof. A. Čaus, MTF

Bolívia, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

prof. I. Špánik, FCHPT

Bosna a Hercegovina, Univerzitet Sinergija Bijeljina; University of Banja Luka

Ing. PhD. Machyňáková, FCHPT; doc. V. Vranić, FIIT

Čile, Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC)

prof. O. Moravčík, REK

Egypt, Cairo University; Nile University

prof. M. Finka, ÚM

Irán, Amirkabir University of Technology 

prof. O. Moravčík, REK

Južná Afrika, University of the Western Cape

prof. O. Moravčík, REK

Kuba, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

prof. O. Moravčík, REK

Mexiko, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

prof. M. Sokol; prof. A. Šoltész, SvF

Nový Zéland, Auckland University of Technology (AUT)

doc. L. Morovič, MTF

Ruská federácia, Kalashnikov Izhevsk State Technical University

prof. O. Moravčík, REK

Srí Lanka, ICBT Colombo; University Peradenyia

prof. M. Finka, ÚM

Thajsko, Chulalongkorn University

doc. R. Paulen, FCHPT

Turkmenistan, Oguz Han Engineering and Technology University of Turkmenistan

prof. I. Špánik, FCHPT

Uganda, Makerere University

Ing. PhD. A. Szarka, FCHPT

Ukrajina, The National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute; State Higher Educational Institution Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture (PSACEA); Sumy State University

prof. M. Bošanský, SjF; doc. R. Rabenseifer, SvF; doc. V. Vranić, FIIT; Ing. PhD. M. Sahul, MTF

Viac informácii o partnerských inštitúciach

 

Zastrešujúci útvar a administrátor za STU:

Útvar medzinárodných vzťahov STU