Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

V júni 2019 bol STU schválený nový projekt v rámci programu Erasmus+ KA107

"Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami"

tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EÚ. STU bol schválený grant pre 3 partnerské krajiny a 4 inštitúcie.

Na rozdiel od mobilít realizovaných cez Erasmus+ KA103, v rámci Erasmus+ KA107 zabezpečuje inštitúcia v krajine programu (STU) celú administráciu mobilít a finančného grantu pre STU účastníkov mobilít i účastníkov z partnerskej inštitúcie.

Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA107-060303

Trvanie projektu: 24 mesiacov: 01.08.2019 - 31.07.2021 (projekt predĺžený do 2022 kvôli COVID-19)

 

Partnerské krajiny a inštitúcie

Koordinátori projektu

Bhután, Sherubtse College, Royal University of Bhutan (RUB)

prof. I. Špánik, FCHPT

Bosna a Hercegovina, University of Sarajevo (UNSA)

prof. I. Špánik, FCHPT

Egypt, Cairo University (CU); Nile University

prof. M. Finka, ÚM

Viac informácii o partnerských inštitúciach

 

Zastrešujúci útvar a administrátor za STU:

Útvar medzinárodných vzťahov STU