Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

V júni 2018 bol STU schválený nový projekt v rámci programu Erasmus+ KA107

"Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami"

tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EÚ. STU bol schválený grant pre 4 partnerské krajiny a 4 inštitúcie.

Na rozdiel od mobilít realizovaných cez Erasmus+ KA103, v rámci Erasmus+ KA107 zabezpečuje inštitúcia v krajine programu (STU) celú administráciu mobilít a finančného grantu pre STU účastníkov mobilít i účastníkov z partnerskej inštitúcie.

Číslo zmluvy: 2018-1-SK01-KA107-045949

Trvanie projektu: 26 mesiacov: 1.6.2018 - 31.7.2020 (projekt predĺžený do 2021 kvôli COVID-19)

 

Partnerské krajiny a inštitúcie

Koordinátori projektu

Egypt, Cairo University (CU)

prof. M. Finka, ÚM

Irán, Amirkabir University of Technology (AUT)

prof. O. Moravčík, REK

Srbsko, Univerzitet Singidunum (US)

doc. V. Vranić, FIIT

Spojené štáty americké, The University of Texas at Arlington (UTA)

prof. I. Špánik, FCHPT

Viac informácii o partnerských inštitúciach

 

Zastrešujúci útvar a administrátor za STU:

Útvar medzinárodných vzťahov STU