Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

V nadväznosti na úspešný projekt Erasmus+ ICM z roku 2016 sa STU zapojila do ďalšej výzvy a v júni 2017 jej bol schválený nový projekt

"Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami"

tzv. International Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. STU v Bratislave bol schválený grant pre 8 partnerských krajín a 10 inštitúcií.

Na rozdiel od mobilít realizovaných cez Erasmus+, v rámci Erasmus+ ICM projektu zabezpečuje inštitúcia v krajine programu (STU) celú administráciu mobilít a finančného grantu pre STU účastníkov mobilít i účastníkov z partnerskej inštitúcie.

Číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA107-035039

Trvanie projektu: 26 mesiacov: 1.6.2017 - 31.7.2019

Partnerské krajiny a inštitúcie:

Brazilia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Čína, East China Normal University (ECNU)
Čína, Beijing University of Chemical Technology (BUCT)
Kanada, University of Alberta (UoA)
Kuba, Universidad Central " Marta Abreu" de Las Villas (UCLV)
Srbsko, University of Novi Sad (UNS)
Srí Lanka, International College of Business and Technology (ICBT)
Srí Lanka, University of Peradeniya (UP)
Ukrajina, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (NTU khPI)
Vietnam, National University of Civil Engineering (NUCE)
Viac informácii o partnerských inštitúciach


Koordinátori projektu:

prof. M. Finka (Čína - ECNU, Srí Lanka) - ÚM
prof. O. Moravčík (Kuba, Kanada) - MTF
prof. A. Šoltész (Vietnam) - SvF
prof. Jozef Bucha (Srbsko) - SjF
prof. Miroslav Bošanský (Ukrajina) - SjF
prof. Ivan Špánik (Brazília, Čína - BUCT) - FCHPT

Zastrešujúci útvar a administrátor za STU:

Útvar medzinárodných vzťahov STU