Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Kontaktná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Kontakt:              0906 068 515
e-mail:                 maros.soldan@stuba.sk
web stránka:        http://www.solarlab.mtf.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium je špecializované na tradičné a netradičné využitie obnoviteľných zdrojov energií – slnečnej, vodnej energie a energie vodíka.

Fotovoltický systém, ktorý je súčasťou laboratória obnoviteľných zdrojov energie je systém bez pripojenia k elektrickej rozvodnej sieti – „grid off“ a pozostáva z 3 multikryštalických fotovoltických panelov typu SOLARTEC SG 215-6Z s inštalovaným výkonom 215Wp; s celkovým inštalovaným výkonom 645 Wp s účinnosťou 16%. Na zabezpečenie nabíjania akumulátorov 12/24 V pri solárnom systéme slúži regulátor solárneho systému PHOCOS PL 60. Ďalej pozostáva z 2 akumulátorov pre solárne systémy VARTA S820 70, 12V, 100 Ah a z  DC/AC AUTOLAMP meniča  z 24 V na 230V 300W.

Laboratórium je zamerané tiež na testovanie základných parametrov malých vodných turbín pomocou meracieho standu, ktorý simuluje podmienky vodného toku v reálnom prostredí. Obsahuje odstredivé čerpadlo, mechanickú brzdu - na simuláciu zaťaženia, digitálny merač krútiaceho momentu, digitálny otáčkomer na meranie otáčok, vodomer na meranie prietoku, nosnú konštrukciu a zbernú nádrž  a meracie a regulačné zariadenie.

Laboratórium je taktiež zamerané na produkciu vodíka pomocou PEM elektrolyzéra, a skúma sa tu aj konštrukcia a využitie HHO vodíkových generátorov.

 

Projekty a spolupráca:

ITMS 26220220056 Hybridný elektrický zdroj pre technicko - poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie

 

Publikácie:

Fiala, Jozef - Soldán, Maroš: Photovoltaic hydrogen production. In: MAS XXI : Conferencia Científica Internacional de Medio Ambiente Siglo XXI. 8 al 11 de noviembre de 2011. VII Edición. - Las Villas : Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, 2011. - ISBN 978-959-250-693-0. - [8]

Fiala, Jozef - Kuracina, Marcel - Hrušovský, Ivan - Soldán, Maroš: Study of basic characteristics of hydrogen generator. - registrovaný: Scopus. In: Applied Mechanics and Materials. - . - ISSN 1660-9336. - Vol. 448-453 : 2013 International Conference on Renewable Energy and Environmental Technology (REET 2013), Jilin, China, 21 - 23 September 2013. - , 2014. - ISBN 978-303785912-4, s. 3078-3081

Fiala, Jozef - Blinová, Lenka - Soldán, Maroš - Balog, Karol: Study of hydrogen production using photovoltaic. - registrovaný: Web of Science, Scopus. In: Applied Mechanics and Materials. - ISSN 1660-9336. - Vol. 291-294 : The 2012 International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering (ICSEEE 2012), 29 - 30 December 2012, Guangzhou, China (2013), s. 593-596

 

Fotografie:


Obr. 1: Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie


Obr. 2: Fotovoltické panely SOLARTEC SG 215-6Z