Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Výber univerzity konzultujte s vašim fakultným Erasmus+ koordinátorom. Ak ste nenašli v zozname želanú univerzitu, je možné požiadať koordinátora o vytvorenie novej dohody s danou univerzitou.

Konzultácia študijného plánu s garantom študijného programu. Študent musí na zahraničnej univerzite získať min 20 ECTS. V prípade písania záverečnej práce nie je potrebné získať kredity, ale certifikát o vypracovávaní záverečnej práce vydaný zahraničnou univerzitou.

Podávate cez Portál študenta - "Podanie prihlášky na výmenný pobyt"

Požadované dokumenty nahráte do Checklistu v AIS cez Portál študenta.

Študentovi bude na účet zaslaných 80% grantu (zvyšných 20% získa po úspešne ukončenej mobilite po nadobudnutí 20 ECTS a vyplnení OLS a Mobility Survey) + Študent s ťažkým zdravotným postihnutím alebo mimoriadne špeciálnymi potrebami môže požiadať o dodatočný finančný príspevok ku grantu).

Predmety je možné zmeniť do 1 mesiaca od začatia mobility cez OLA Changes.

Mobilitu si môžete predĺžiť zo zimného semestra na letný. Je potrebné informovať Erasmus+ koordinátora najmenej mesiac pred ukončením Vašej mobility a zároveň prediskutovať navýšenie finančného príspevku.

Originál Potvrdenie o začatí a ukončení pobytu (študenti LS 2019/2020 môžu zaslať scan tohto potvrdenia na international@stuba.sk), Výpis výsledkov absolvovaného štúdia (Transcript of Records), v prípade písania záverečnej správy študent odovzdá Hodnotiacu správu vypracovanú a podpísanú vedúcim práce na zahraničnej univerzite.

Bude Vám automaticky vygenerovaný a zaslaný na Váš email.