Prejsť na obsah
Študenti

Web:  www.chemfchpt.sk
E-mailová adresa:  chem.fchpt@gmail.com
Facebook: 
www.facebook.com/chemfchpt
Instagram: 
www.instagram.com/chemfchpt


ORGANIZOVANÉ PODUJATIA:

 • spoločenské akcie študentov FCHPT – Beánia chemikov, Športový deň FCHPT
 • ChemDay – veľtrh chemických a potravinárskych firiem v priestoroch FCHPT
 • ChemSchool – letná škola chémie a potravinárstva pre stredoškolákov
 • odborné a popularizačné prednášky
 • exkurzie
 • netradičné laboratórne experimenty
 • večery spoločenských hier
 • diskusie a kvízy
 • darovanie krvi
 • tútorstvo pre prvákov
 • Minierazmus
 • vydávanie študentského časopisu - Radikál
 • propagáciu fakulty/univerzity a vedy (hlavne chémie) na ChemShow, Noci výskumníkov, Týždni vedy a techniky, pričom sa podieľame aj na ďalších akciách organizovaných inými združeniami a organizáciami.