Prejsť na obsah
Študenti

Web:  www.stuba.esn.sk
E-mailová adresa:  stuba@esn.sk
Facebook: 
www.facebook.com/ESNSTUBA 
Instagram: 
https://www.instagram.com/esn_stuba/


POPIS ČINNOSTI:

  • pracuje v záujme zahraničných študentov
  • usiluje sa o zlepšenie sociálnej a praktickej integrácie zahraničných študentov
  • zastupuje potreby a práva zahraničných študentov na miestnej úrovni
  • poskytuje relevantné informácie o programoch mobility
  • motivuje študentov študovať v zahraničí
  • pracuje na reintegrácií študentov prichádzajúcich domov
  • organizuje športové, kultúrne a sociálne aktivity