Prejsť na obsah
Študenti

Web:  www.zssvf.sk
E-mailová adresa: 
vedenie@zssvf.sk
Facebook:  https://www.facebook.com/zssvf/
Instagram:  https://www.instagram.com/zssvf/


POPIS ČINNOSTI:

  • združenie študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je nezávislé občianske združenie, ktoré združuje študentskú časť akademickej obce našej fakulty.
  • prioritnou činnosťou nášho združenia je prostredníctvom svojich orgánov presadzovať záujmy študentov v samosprávnych orgánoch fakulty a hájiť ich sociálne a študijné požiadavky.
  • k podstatným činnostiam tiež patrí organizovanie spoločenských a športových podujatí.

ORGANIZOVANÉ PODUJATIA:

Podujatia organizované za účelom zábavy:

  • Beánia Stavbárov
  • Prvákovica, Stavbárovica

Podujatia organizované za účelom vzdelávania:

  • Your Knowledge
  • Tútor

Podujatia organizované za účelom oddychu:

  • Dvojbodka pred semestrom - otvorenie semestra
  • Bodka za semestrom - ukončenie semestra
  • Šachový turnaj