Prejsť na obsah
Študenti

Web:  www.best-bratislava.sk
E-mailová adresa: 
bratislava@best.eu.org


ORGANIZOVANÉ PODUJATIA:

 • Podujatia pre všetkých študentov STU: 
  • Akademické kurzy - sú súčasťou ECTS
   • v sezónach (jar, leto, jeseň, zima) - 1-2 týždne
   • v 32 európskych krajinách za minimálny poplatok
   • technické, ekonomické (marketingové) a iné zaujímavé témy (fotenie, filmovanie, atď.) atakisto aj kurzy prebiehajúce vo forme inžinierskych súťaží
  • Voľno časové kurzy
   • zamerané na windsurfing, parašutizmus, a iné aktivity
  • Inžinierske súťaže (EBEC - European BEST Engineering Competition) - Lokálne kolo (univerzita), národné kolo (štát) alebo regionálne kolo (stredoeurópske - 8 krajín), celoeurópske kolo, pričom všetky náklady hradí BEST
  • Training Day
   • Training Day je jednodňové podujatie študentov STU, ktoré ogranizujeme v spolupráci s organizáciou IAESTE Slovakia. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť študentom vzdelanie v oblasti soft skills nad rámec ich bežného univerzitného štúdia, ktoré vhodne dopĺňa ich technické vzdelanie.
  • JobFórum
   • BEST Bratislava v spolupráci so študentskou organizáciou Študentský cech strojárov (ŠCS) ponúka firmám jedinečnú príležitosť osloviť študentov Slovenskej technickej univerzity a najmä jej Strojníckej fakulty. Okrem možnosti nadviazať kontakty so zástupcami firiem môžu študenti na prezentáciách v prednáškovej miestnosti získať užitočné ifnormácie o činnosti a profesných príležitostiach jednotlivých zúčastnených spoločností.
 • Podujatia pre členov BESTu:
  • Kultúrne výmeny
  • Tréningy a trainshopy na netechnické zručnosti
  • Motivačné víkendy
  • Práca v medzinárodných tímoch, pracovné stretnutia