Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Okrem koncepčných, konzultačných a vývojových prác Technické oddelenie zabezpečuje plánovanie, rozvoj a koordináciu nákupu výpočtovej techniky, monitoring a správu tlačového prostredia, organizačnú a technickú podporu VoIP a videokonferencíí a technickú podporu pre hardvér a sieťovú infraštruktúru pre pracoviská STU v areáli Vazovova - Mýtna.

Technické oddelenie spravuje lokálnu a chrbticovú dátovú sieť STUNET v areáli Vazovova - Mýtna.

Pracovníci oddelenia:
Juraj Kiapeš
e-mail: juraj.kiapes@stuba.sk
mobil: 0918 669 184, klapka: 9924

Marián Lancík
e-mail: marian.lancik@stuba.sk
mobil: 0918 669 182, klapka: 9920

Ing. Tomáš Volenský, PhD.
e-mail: tomas.volensky@stuba.sk
mobil: 0918 669 180, klapka: 9922