Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Ing. Rudolf Šlavka
e-mail: rudolf.slavka@stuba.sk,
mobil: 0918 669 189, klapka: 9929

 

Ing. Miroslava Kucmenová
e-mail: miroslava.kucmenova@stuba.sk
mobil: 0918 669 181, klapka: 9921

Vlasta Zábojová
e-mail: vlasta.zabojova@stuba.sk
mobil: 0918 669 186, klapka: 9926

 

Ing. Tomáš Volenský, PhD.
e-mail: tomas.volensky@stuba.sk
mobil: 0918 669 180 klapka: 9922

Juraj Kiapeš
e-mail: juraj.kiapes@stuba.sk
mobil: 0918 669 184, klapka: 9924

 

Marián Lancík
e-mail: marian.lancik@stuba.sk
mobil: 0918 669 182, klapka: 9920

Ing. Jozef Kicko
e-mail: jozef.kicko@stuba.sk
mobil: 0918 669 185, klapka: 9925

 Miloslav Kráľ
e-mail: miloslav.kral@stuba.sk
mobil: 0917 669 511, klapka: 9511

 

Štefan Štujber
e-mail: stefan.stujber@stuba.sk
mobil: 917 669 214, klapka: 9214

Bc. Martin Miklian
e-mail: martin.miklian@stuba.sk
mobil: 0918 669 194, klapka: 9930