Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Zabezpečuje inštaláciu, správu a technickú podporu pre operačné systémy a aplikačný softvér serverov a pracovných staníc pre pracoviská STU v areáli Vazovova - Mýtna.

Pre celú univerzitu zabezpečuje nákup a správu hromadných softvérových licencii, správu elektronickej schránky STU a koordináciu činností pre informačný systém elektronickej registratúry.

Pre areál STU Vazovova - Mýtna ďalej vykonáva pravidelný monitoring, proaktívnu a reaktívnu správu IT bezpečnosti, správu a rozvoj serverov, dátových úložísk a zálohovacej infraštruktúry, aktualizáciu a údržbu systémov, ako aj školenie a usmerňovanie používateľov informačných systémov a ďalšie poradenské a analytické služby v oblasti IT.

Vedúci oddelenia
Ing. Jozef Kicko
e-mail: jozef.kicko@stuba.sk
mobil: 0918 669 185, klapka: 9925