Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Zabezpečuje inštaláciu, správu a technickú podporu pre operačné systémy a aplikačný softvér serverov a pracovných staníc pre pracoviská STU v areáli Vazovova - Mýtna.

Pre celú univerzitu zabezpečuje nákup a správu hromadných softvérových licencii, správu elektronickej schránky STU a koordináciu činností pre informačný systém elektronickej registratúry.

Pre areál STU Vazovova - Mýtna ďalej vykonáva pravidelný monitoring, proaktívnu a reaktívnu správu IT bezpečnosti, správu a rozvoj serverov, dátových úložísk a zálohovacej infraštruktúry, aktualizáciu a údržbu systémov, ako aj školenie a usmerňovanie používateľov informačných systémov a ďalšie poradenské a analytické služby v oblasti IT.

Pracovníci oddelenia:
Ing. Jozef Kicko
e-mail: jozef.kicko@stuba.sk
mobil: 0918 669 185, klapka: 9925

Miloslav Král
e-mail: miloslav.kral@stuba.sk
mobil: 0917 669 511, klapka : 9511

Štefan Štujber
e-mail: stefan.stujber@stuba.sk
mobil: 0917 669 214,  klapka: 9214

Bc. Martin Miklian
e-mail: martin.miklian@stuba.sk
mobil: 0918 669 194,  klapka: 9930