Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Označenie projektu:  CBP.EAP.RIG.981521 
Anglický názov: Ab-initio approach to conducctance of quantum junctions accounting for dynamical correlation of electrons
Slovenský názov: Ab-inition prístup k výpočtu vodivosti kvantových spojov
Doba riešenia: 10.12.2004  - 31.12.2007
Koordinátor projektu: Ing. Peter Bokes